Obavijesti

Viral

Komentari 1

Donosimo pravila nagradne igre 'Bingo 13'

Donosimo pravila nagradne igre 'Bingo 13'

U razdoblju od 18. ožujka do 26. svibnja, na bazi tjednog kola, sudjelujte u SMS nagradnoj igri. Rješavajte nagradne skandinavke, sudoku, pitalice i dr. u dnevnom izdanju 24sata i osvojite vrijedne nagrade

VIDEO

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom "Bingo 13" je 24sata d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, OIB: 78093047651. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe dnevnog lista "24sata" i web stranice www.24sata.hr.


Članak 2.
Nagradna igra održava se u razdoblju od 18.03.2021. do 26.05.2021. u deset kola.


Članak 3.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izdaju suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na http://www.24sata.hr/.


Članak 4.
Svaki dan trajanja nagradne igre bit će objavljeno: mala križaljka, isprepletena kocka, nagradna pitalica, skandinavka, sudoku, osmosmjerka, genijalac križaljka. Jedno od toga potrebno je riješiti kako bi se moglo sudjelovati u nagradnoj igri. Uz iznimke blagdana kada će izlaziti dvobroj ili trobroj tiskanog izdanja 24sata te će iste enigmatske igre biti objavljene jedan dan, a rješenje će vrijediti za narednih jedan (dvobroj) ili dva dana (trobroj). Svakoj od navedenih enigmatskih igara dodijeljena je ključna riječ uz koju sudionici šalju rješenja:
MALA KRIŽALJKA - ključna riječ: BINGO
ISPREPLETENA KOCKA – ključna riječ: BINGO
NAGRADNA PITALICA – ključna riječ: BINGO
SKANDINAVKA – ključna riječ: BINGO
SUDOKU – ključna riječ: BINGO
OSMOSMJERKA – ključna riječ: BINGO
GENIJALAC KRIŽALJKA - ključna riječ: BINGO.


Članak 5.
Pravo sudjelovanja imaju svi koji u razdoblju trajanja nagradne igre pošalju uz ispravno rješenje, pripadajuću ključnu riječ i osobne podatke (ime, prezime, adresu i grad) na broj 60024. (Jedinična cijena SMS poruke je 2,40 kn s PDV-om.).


Članak 6.
Svaki sudionik može u nagradnoj igri sudjelovati s minimalno jednom prijavom (SMS porukom) sa samo jednim od točnih rješenja. U SMS poruci može se poslati samo jedno točno rješenje s pripadajućom ključnom riječi. Poruke koje nisu ispravno poslane ili su nepotpune ne ulaze u izvlačenje. U izvlačenje također ne ulaze poruke poslane s točnim rješenjem, ali izvan perioda trajanja kola. Svi sudionici nagradne igre prihvaćaju da se njihovi brojevi mobitela koriste kasnije u promotivne svrhe.


Članak 7.
Nagradna igra održava se u deset kola:
-    219. kolo od 18.03.2021. u 00:00:00 do 24.03.2021. u 23:59:59
-    220. kolo od 25.03.2021. u 00:00:00 do 31.03.2021. u 23:59:59
-    221. kolo od 01.04.2021. u 00:00:00 do 07.04.2021. u 23:59:59
-    222. kolo od 08.04.2021. u 00:00:00 do 14.04.2021. u 23:59:59
-    223. kolo od 15.04.2021. u 00:00:00 do 21.04.2021. u 23:59:59
-    224. kolo od 22.04.2021. u 00:00:00 do 28.04.2021. u 23:59:59
-    225. kolo od 29.04.2021. u 00:00:00 do 05.05.2021. u 23:59:59
-    226. kolo od 06.05.2021. u 00:00:00 do 12.05.2021. u 23:59:59
-    227. kolo od 13.05.2021. u 00:00:00 do 19.05.2021. u 23:59:59
-    228. kolo od 20.05.2021. u 00:00:00 do 26.05.2021. u 23:59:59

 

Članak 8.

219. kolo: 1 x CUBOT Note 7 jedinične cijene 699,00 kn
220. kolo: 1 x Panasonic TU400 jedinične cijene 499,00 kn
221. kolo: 1 x Panasonic TU400 jedinične cijene 499,00 kn
222. kolo: 1x Panasonic tranzistor RF-D20 jedinične cijene 499,00 kn
223. kolo: 1 x CUBOT Note 7 jedinične cijene 699,00 kn
224. kolo: 1 x Panasonic TU400 jedinične cijene 499,00 kn
225. kolo: 1 x Panasonic TU400 jedinične cijene 499,00 kn
226. kolo: 1x Panasonic tranzistor RF-D20 jedinične cijene 499,00 kn
227. kolo: 1 x CUBOT Note 7 jedinične cijene 699,00 kn
228. kolo: 1 x Panasonic TU400 jedinične cijene 499,00 kn
Ukupna vrijednost nagradnog fonda (PDV uključen): 5.590,00kn.
Nagrada nije zamjenjiva za novac.


Članak 9.
Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.


Članak 10.
Priređivač nagradne igre zadržava pravo promjene fonda nagrada u istoj ili većoj vrijednosti.


Članak 11.
Javna izvlačenja nagrada održat će se:
219. kolo 25.03.2021. do 14:00 sati
220. kolo 01.04.2021. do 14:00 sati
221. kolo 08.04.2021. do 14:00 sati
222. kolo 15.04.2021. do 14:00 sati
223. kolo 22.04.2021. do 14:00 sati
224. kolo 29.04.2021. do 14:00 sati
225. kolo 06.05.2021. do 14:00 sati
226. kolo 13.05.2021. do 14:00 sati
227. kolo 20.05.2021. do 14:00 sati
228. kolo 27.05.2021. do 14:00 sati

u prostorijama 24sata d.o.o. u Oreškovićevoj 6H/1, Zagreb. Izvlačenje dobitnika vršit će se slučajnim odabirom iz baze sudionika u kojoj će se nalaziti podaci svih sudionika, putem sučelja poduzeća IT1 d.o.o. Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija, koja će o tijeku javnog izvlačenja voditi zapisnik.


Članak 12.
U slučaju dobitka nagrade, sudionici se obvezuju Priređivaču staviti na raspolaganje svoje osobne podatke potrebne za potrebe izvlačenja nagrade te za potrebe objave imena dobitnika u dnevnim novinama 24sata u roku unutar deset dana od završetka pojedinog kola, sukladno zahtjevu Priređivača (ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresu stanovanja dobitnika i kontakt brojeve telefona, broj osobne iskaznice i mjesto izdavanja i naziv izdavatelja). U slučaju da dobitnik odbije dati svoje podatke Priređivaču nagradne igre u roku koji odredi Priređivač, postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).


Članak 13.
Priređivač nagradne igre osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.


Članak 15.
Svaki dobitnik nagrade će u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitaka biti obaviješten o nagradi pisanim putem. Dobitnici s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije svoje nagrade podižu u prostorijama 24sata d.o.o. u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, u roku od 30 dana od slanja pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako navedeni dobitnici nagrade ne podignu u roku, 24sata će ih ponovno u roku od osam dana od isteka roka za preuzimanje obavijestiti o dobitku te će nagrade moći preuzeti u roku od 15 dana u prostorijama Priređivača. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.
Dobitnicima iz ostalih područja RH, nakon obavijesti o dobitku, nagrade će biti poslane na kućnu adresu navedenu u dobitničkoj SMS poruci. Po primitku nagrade, dužnik će primiti dva primjerka Sporazuma o preuzimanju nagrade te je jedan dužan vratiti na adresu priređivača ( 24sata d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10 010 Zagreb) s naznakom „SPORAZUM: Nagradna igra – Bingo 13“, a drugi primjerak Potvrde sačuvati.
U slučaju da se dobitnik ne javi u navedenom roku, Priređivač će postupiti sukladno odredbama članka 13. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.
Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika te ju on i preuzima u ime dobitnika.


Članak 16.
U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisom Sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.


Članak 17.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.


Članak 18.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.


Članak 19.
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena pravila. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.


Članak 20.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

 

Članak 21.
U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.


KLASA: UP/I-460-02/21-01/69
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Zagreb, 16. ožujak 2021.

 

Pravila o korištenju osobnih podataka:
Sudjelovanjem u Nagradnoj igri „Bingo 13“, koja se održava u deset kola od 18.3. do 26.5.2021., kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz SMS poruke (ime, prezime, adresu, grad i broj mobitela) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom i/ili SMS-om. Želimo napomenuti da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegova zastupnika u pisanom obliku na adresu (Oreškovićeva 6H/1, Zagreb), e-mailom (marketing@24sata) ili usmenim putem. Po primitku izjave o povlačenju privole, 24sata d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju više se neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Treba napomenuti kako će sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.

Komentari 1
VIDEO

Znate li što zapravo znači 'bre'?
NEKOLIKO TEORIJA

Znate li što zapravo znači 'bre'?

Jedna od teorija ide prema tome da 'bre' ima porijeklo iz turskog jezika i da znači 'magare' ili 'budalo'. Druga teorija je da je to skraćena verzija od originalne riječi 'hombre'

Najbizarnije igrice Hrvata u krevetu: Probali su s puževima. Zapeli su mu, znate već gdje...
PUŽ MUŽ VADI ROGE VAN!

Najbizarnije igrice Hrvata u krevetu: Probali su s puževima. Zapeli su mu, znate već gdje...

Dežurni liječnik zasukao je rukave i pokušao ih je 'evakuirati', no spašavanje je propalo. Pokušali su i druge tehnike, a da stvar bude gora, muškarcu je partnerica u uretru ugurala i kapaljku!
Sjećate se Kristine Mandarine? Evo kako ona izgleda danas...
FOTOGALERIJA

Sjećate se Kristine Mandarine? Evo kako ona izgleda danas...

Svi su išli po kuru C vitamina na njezin štand u Zagrebu. Pet godina nakon toga Kristina Mandarina vozi Ferrarije u Dubaiju. Imala je i nekoliko estetskih operacija. Mnogi je i ne prepoznaju