Viral

Komentari 18

Donosimo pravila nagradne igre 'Osvoji novi Opel Crossland'

Donosimo pravila nagradne igre 'Osvoji novi Opel Crossland'

Od petka, 5.3.2021. zaigrajte novu nagradnu igru 24sata, pošaljite 10 nagradnih kupona i odvezite se u fantastičnom novom Opel Crosslandu

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „Osvoji novi Opel Crossland“ je 24sata d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 3d, OIB:78093047651. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe dnevnog lista "24sata" te unapređenja prodaje navedenog dnevnog lista.


Članak 2.
Nagradna igra održava se od 05.03.2021. do 16.03.2021.


Članak 3.
Početak nagradne igre „Osvoji novi Opel Crossland“ je petak 05.03.2021. kada će u svakom primjerku nacionalnog izdanja 24sata biti objavljen prvi kupon za nagradnu igru. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izdaju suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na www.24sata.hr.


Članak 4.
Ukupni fond nagrade u nagradnoj igri iznosi 150.100,00 uključujući PDV, a čini ga:
•    Opel Crossland X 5-door Edition F12 XHL S/S (81kw/110KS) MT6 Petrol jedinične cijene 150.100,00 kn uključujući PDV i PPMV.

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Vrijednost nagrade izražena je s PDV-om i PPMV-om. Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.


Članak 5.
Od 05.03.2021 (petak) do 14.03.2021 (nedjelja) svaki dan u 24sata objavljivat će se po jedan nagradni kupon. Kupone će čitatelji izrezivati i skupljati te će tijekom 10 dana sakupiti ukupno 10 kupona., 15.03.2021. i 16.03.2021. bit će objavljen po jedan joker kupon koji zamjenjuje po jedan propušteni kupon. Joker kuponi su različiti. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji – kupci 24sata koji tijekom nagradne igre sakupe 10 nagradnih kupona (ili 9 nagradnih kupona + joker kupon ili 8 nagradnih kupona + 2 joker kupona), ispune ih sa traženim podacima i  pošalju na adresu P.P. 870, 10 001 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra – „Osvoji novi Opel Crossland“. Sve pristigle koverte koje u sebi sadrže 10 kupona od kojih su minimalno dva ista ili 10 različitih kupona i minimalno 2 ista joker kupona koji zamjenjuju propuštene kupone neće biti prihvaćene i neće sudjelovati u nagradnoj igri. U bubanj za izvlačenje ulaze sve kuverte s kuponima koje su pristigle na gore navedenu adresu do utorka 30.03.2021., do 9:00 sati ujutro.


Članak 6.
Nagrada će se javno izvlačiti u prostorijama redakcije "24sata", Oreškovićeva 3d, Zagreb uz nadzor tročlane komisije i prisustvo javnog bilježnika i to u utorak 30.03.2021. nakon 10:00 sati.


Članak 7.
Tročlana komisija i javni bilježnik nadziru izvlačenje nagrade, naznačene u članku 4. ovih Pravila te o tijeku javnog izvlačenja vode Zapisnik. Svi pristigli kuponi podložni su provjeri.


Članak 8.
Dobitnici koji su osvojili nagradu u nagradnoj igri „Osvoji novi Opel Crossland“ bit će objavljeni na www.24sata.hr u roku unutar deset dana, računajući od dana javnog izvlačenja nagrada u nagradnoj igri.


Članak 9.
Priređivač nagradne igre osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.


Članak 10.
Svaki dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade, zbog epidemiološke situacije u državi. U slučaju da se dobitnik ne javi u navedenom roku, priređivač će postupiti sukladno odredbama članka 13. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Nakon isteka roka dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade. Po primitku nagrade, dobitnik će primiti dva primjerka Sporazuma o preuzimanju nagrade te je jedan dužan vratiti na adresu priređivača (24sata d.o.o., Oreškovićeva 3D, 10 010 Zagreb) s naznakom „Sporazum - Nagradna igra: „Osvoji novi Opel Crossland“ , a drugi primjerak Potvrde sačuvati. Osvojena nagrada se ne može zamijeniti za novac i neku drugu nagradu, niti se može prenijeti na treće osobe.
Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika te ju on i preuzima u ime dobitnika.


Članak 11.
U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.


Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.


Članak 13.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.


Članak 14.
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena pravila. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.


Članak 15.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.


Članak 16.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.
 

KLASA: UP/I-460-02/21-01/62
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Zagreb, 24. veljače 2021.

 

Pravila o korištenju osobnih podataka:
Sudjelovanjem u Nagradnoj igri „Osvoji novi Opel Crossland“ koja se održava u jednom kolu od 5.3. do 16.3.2021., kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz kupona (ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom i/ili SMS-om. Želimo napomenuti da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegova zastupnika u pisanom obliku na adresu (Oreškovićeva 6H/1, Zagreb), e-mailom (marketing@24sata) ili usmenim putem. Po primitku izjave o povlačenju privole, 24sata d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju više se neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Treba napomenuti kako će sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.