Viral

Komentari 30

Nije duh, ne bojte se: Gledajte točku na nosu 15 sekundi. Sad se prebacite na bijelu pozadinu

Nije duh, ne bojte se: Gledajte točku na nosu 15 sekundi. Sad se prebacite na bijelu pozadinu

Ovo je primjer naknadne slike ('negative afterimage'), perceptivne varke koja koristi adaptaciju. Gledamo u negativ i na trenutak vidimo sliku u boji na neutralnoj pozadini s desne strane

Optička varka ili iluzija nastaje kad mozak pokušava shvatiti što oči vide.

Ovo je primjer naknadne slike ('negative afterimage'), perceptivne varke koja koristi adaptaciju. Gledamo u negativ i na trenutak vidimo sliku u boji na neutralnoj pozadini s desne strane.

*Upute: 15 sekundi gledajte u točku na nosu djevojke na lijevoj strani. Potom prebacite fokus na bijelu pozadinu. Na trenutak biste trebali vidjeti ženu u boji

Kako funkcionira ova perceptivna varka?

Oko se automatski privikava na trenutačnu količinu svjetlosti.

Pojedini dijelovi mrežnice različito se privikavaju na svjetlost.

Kad prebacimo fokus na neutralnu pozadinu, dijelovi mrežnice još ostanu priviknuti na prijašnje stanje, odnosno posvjetljuju dijelove koji su bili pretamni, a potamnjuju dijelove koji su bili svijetli.