Viral

Komentari 0

Pravila igre "Vodimo vas na Air&Style party u Innsbruck"

Pravila igre "Vodimo vas na Air&Style party u Innsbruck"

Igra traje od srijede, 25. siječnja, u 11 sati do petka, 27. siječnja, u 10:59 sati, a da biste sudjelovali u igri morate biti punoljetni

Na temelju članka 69., stavka 10., Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) 24sata d.o.o. iz Zagreba, Oreškovićeva  6H/1 donosi slijedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE: "Vodimo vas na Air&Style party u Innsbruck"

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom "Vodimo vas na Air&Style party u Innsbruck" je 24sata  d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva  6H/1 MB : 080005163, OIB: 78093047651. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe internet stranice www.24sata.hr.

Članak 2.
Nagradna igra održava se u razdoblju od 25. siječnja  u 11:00 sati do 27. siječnja 2012. godine u 10:59 sati.

Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena najkasnije 25. siječnja 2012.  na internet stranici www.24sata.hr.

Članak 4.
Nagradna igra održava se na portalu www.24sata.hr.
Pravo sudjelovanja imaju svi koji u razdoblju trajanja nagradne igre na web stranici www.24sata.hr pronađu link na nagradnu igru, te klikom na link uđu u obrazac za ispunjavanje podataka, ispune ga (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail), odgovore na sigurnosno pitanje i klikom na gumb „Prijava“ uključe se u igru.

Članak 5.
Sudionici moraju biti punoljetni, a svaki sudionik (jedna e-mail adresa) može u nagradnoj igri sudjelovati s najviše jednom prijavom. 

Članak 6.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 7.
Fond nagrada sastoji se od:

1 x Air & Style paket (prijevoz do/iz Innsbrucka; smještaj u hotelu 4*; besplatan prijevoz do stadiona, po gradu i na aferparty; besplatan ulaz na rail jam 3.02. i afterparty u klubu Orangerie; VIP lounge ulaznica na A&S spektakl)
- jedinična vrijednost s PDV-om 8.659,50 kn

6 x six pack Burn
- jedinična vrijednost s PDV-om: 536,00 kn

3x six pack Burn Juice
- jedinična vrijednost s PDV-om: 268,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda (PDV uključen): 9.463,50 kn
Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se 27. siječnja 2012. u 12:00 sati u prostorijama 24sata d.o.o. u Oreškovićevoj  6H/1, Zagreb, gdje će se slučajnim odabirom putem računala izvući dobitnici nagradne igre. Dobitnici se izvlače između svih sudionika prijavljenih u toku trajanja nagradne igre. Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija koju imenuje Uprava društva, te o tijeku javnog izvlačenja voditi Zapisnik.

Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena u na internetskoj stranici www.24sata.hr najviše 8 dana nakon javnog izvlačenja. Sudionici u nagradnoj igri – dobitnici - prihvaćaju obvezu objave imena i fotografije za potrebe priređivača nagradne igre. 

Članak 10.
24sata  će u pisanom obliku obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku osam dana od dana izvlačenja dobitnika. Dobitnici svoje nagrade mogu podići u prostorijama 24sata  d.o.o. u Zagrebu, Oreškovićeva  6H/1  u roku od 30 dana od primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku svoje nagrade, 24sata  će ih ponovno u roku od osam dana od isteka roka za preuzimanje obavijestiti o dobitku, te će nagrade moći preuzeti u roku od 15 dana u prostorijama priređivača. Ako dobitnik ni u naknadnom roku  ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 11.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.

Članak 14
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na internet stranici www.24sata.hr.

Članak 15.
Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 16.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Hrvoje Rendulić
Izvršni direktor za digitalne operacije
24sata d.o.o.

KLASA: UP/I- 460-02/12-01/23
URBROJ: 513-07-21-07/12-2
Zagreb, 23. siječnja 2012.

Vratite se na nagradnu igru!