Kolumne

Komentari 0

Tornado je sve bliže

Tornado je sve bliže

U pomoći unesrećenom gradiću iskazat će se i sve ostale zemlje Unije. A samo koji dan ranije članice su se gledale poprijeko.

Posljednji put kad je toponim Hodonin dobacio dalje od Češke bio je veseli trenutak u kojem je pijani vojni kapelan zapjevao: “Ide Marina od Hodonina, a za njom župnik s bačvicom vina”. Pijani svećenik zabunom je upao k Švejku u vagon vlaka koji je češke, mađarske, austrijske vojnike, i dakako hrvatske domobrane, teglio prema klaonici Galicije. Pjevao je vojni crkveni dužnosnik ne sluteći da će proteći cijelo stoljeće prije no što će se Hodonin svojom nesrećom izboriti za mjesto na naslovnicama cijeloga svijeta.