Kvaka24

Komentari 0

EU fondovi: Zaštitite pravo intelektualnog vlasništva vaučerima od 750 i 1500 eura

EU fondovi: Zaštitite pravo intelektualnog vlasništva vaučerima od 750 i 1500 eura

Mali i srednji poduzetnici mogu registrirati i zaštititi svoje intelektualno vlasništvo, a EU za to nudi vaučere od 750 i 1500 eura. Saznajte zašto je malim i srednjim poduzetnicima važno zaštititi intelektualno vlasništvo

Intelektualno vlasništvo većini populacije, pa i poduzetnika, predstavlja maglovite postupke i procedure koje služe velikim sustavima kako bi registrirali i zaštitili svoje proizvode i usluge. No sama njegova definicija kaže da u poslovnom smislu intelektualno vlasništvo predstavlja nematerijalnu imovinu čije uspješno iskorištavanje može biti vrijedan temelj ili doprinos poslovanju.
Drugim riječima, ono što ljudski um stvara nematerijalno je dobro, a zbog društvene vrijednosti tih nematerijalnih dobara smatra se da kreativna ili umjetnička realizacija neke ideje koja je plod ljudskog intelekta pripada njezinu stvaratelju te, pod određenim uvjetima, predstavlja njegovo intelektualno vlasništvo. I ono se može zaštititi.

Imaju li mali i srednji poduzetnici potrebu štititi ili registrirati svoje intelektualno vlasništvo?

Zaštita intelektualnog vlasništva obuhvaća različite vrste imovine, uključujući žigove, dizajne, patente, korporacijske identitete, proizvode, usluge i procese. To je način da se izbjegne kopiranje ili korištenje jedinstvenih ideja, proizvoda ili usluga koje stvaraju mala i srednja poduzeća.

Zbog činjenice kako je malim i srednjim poduzetnicima manje dostupno promišljati i financirati zaštitu svojeg intelektualnog vlasništva, osnovan je EU Fond za mala i srednja poduzeća, a osnovao ga je EUIPO - Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo. Ovaj fond pruža financijsku potporu malim i srednjim poduzećima u EU u zaštiti njihovih prava intelektualnog vlasništva (IV), a fond je za prijave otvoren od 10. siječnja 2022. do 16. prosinca 2022. godine. No zbog velikog interesa malih i srednjih poduzeća iz cijele EU, bilo bi poželjno što prije se prijaviti jer su sredstva ograničena i dostupna prema redoslijedu prijave.  

Prijavom mali i srednji poduzetnici mogu koristiti vaučer u iznosu od 750 i 1500 eura za usluge povezane s intelektualnim vlasništvom, od "snimanja" intelektualnog vlasništva pa do izrade žiga ili patenta. Vaučer od 1500 eura može se koristiti za preddijagnostičke usluge povezane s intelektualnim vlasništvom ("IP Scan"), žigove i dizajne, a vaučer od 750 eura može se koristiti za patente. 

Kako doći do vaučera

Procedura je u administrativnom smislu jednostavna, ne zahtijeva izradu složene projektne dokumentacije, a više informacija te aplikacija za prijavu nalaze se na novoj, jednostavnoj aplikacijskoj stranici EUIPO-a.

Nakon otvaranja stranice i odabira zemlje: HRVATSKA, nalaze se sve informacije na hrvatskom jeziku vezane za postupak, vaučere i procedure.

Da bi poduzetnici mogli koristiti sredstva, trebaju se registrirati i prijaviti u Fond na navedenoj stranici; popuniti pripremljeni obrazac za prijavu; nakon što se prijava odobri, primit će obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava i svoj vaučer. Nakon toga poduzetnik može zatražiti željene aktivnosti povezane s intelektualnim vlasništvom. Nakon plaćenih aktivnosti povezanih s intelektualnim vlasništvom poduzetnik podnosi zahtjev za povrat koristeći pripremljeni obrazac. O EU Fondu za mala i srednja poduzeća možete saznati više na stranicama Hrvatske udruge poslodavaca, a sve o poslovanju obrta, malih i srednjih poduzeća saznajte na poduzetničkoj platformi 24sata Kvaka24