Kvaka24

Komentari 1

Jednostavan postupak stečaja potrošača: Prilika koja omogućuje novi početak

Jednostavan postupak stečaja potrošača: Prilika koja omogućuje novi početak

Za razliku od stečajnog postupka, koji za cilj ima eliminirati financijski nesposobnog potrošača iz pravnog i gospodarskog prometa, jednostavni postupak stečaja omogućava poštenom potrošaču da se oslobodi od preostalih obveza. A evo i kako

Zahvaljujući izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, koje vrijede od 1. siječnja 2019. godine, uveden je novi institut jednostavnog postupka stečaja potrošača. Riječ je o ubrzanom i pojednostavljenom postupku kako bi se vjerovnici podmirili iz imovine koja je za to podobna, ali i kako bi se potrošači oslobodili od preostalog duga.

Jednostavni postupak stečaja potrošača provodi se samo kad potrošač ima evidentiran dug u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje u neprekidnom trajanju od tri godine za iznos glavnice do 20.000 kuna. Važno je spomenuti kako je postupak besplatan te potrošači nisu dužni platiti sudsku pristojbu, što nije slučaj kod redovnog stečajnog postupka. Jednostavni postupak stečaja pokreće se po službenoj dužnosti Financijske agencije (Fina), a evo kako on izgleda.

Obvezno očitovanje na Poziv

U jednostavnom postupku stečaja potrošača općinski sud nadležan prema mjestu prebivališta/boravišta potrošača provodi stečajni postupak koji je ograničen na dio potrošačevih vjerovnika. Potrošač nad kojim se može provesti jednostavni postupak može biti fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, ali i svaka druga fizička osoba koja je obveznik plaćanja poreza na dohodak ili dobit.

Svima onima koji imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu do 20.000 kuna te su neprekidno u blokadi dulje od tri godine Fina dostavlja Poziv, na koji se potrošači u roku od 15 dana moraju očitovati jesu li suglasni da se nad njihovom imovinom provede jednostavni postupak. Prema pregledu zbirnih podataka iz Sustava provedbe jednostavnog postupka stečaja, u Hrvatskoj je u posljednje tri godine poslano gotovo 200.000 takvih poziva, a najviše Prijedloga za provedbu postupka Fina je poslala Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.

Što ako potrošač nije suglasan?

Uz Poziv potrošač dobiva Očitovanje, koje može popuniti tako što će odabrati opciju ''Suglasan sam'' ili ''Nisam suglasan'', ovisno o tome želi li da se za njega provede jednostavni postupak stečaja potrošača. Ako je potrošač suglasan, dužan je popuniti Popis imovine te će Fina podnijeti Prijedlog za provođenjem postupka nadležnom sudu. U slučaju da potrošač nije suglasan, svejedno je obavezan dostaviti očitovanje s odlukom. Međutim, ako se u roku od 15 dana od primitka Poziva ne očituje, smatrat će se da je suglasan da se za njega provede postupak.

A najviše odbijenih, ali i prihvaćenih Poziva, bilo je 2019. godine. Na temelju dostavljenog Popisa imovine sud utvrđuje vrijednost imovine potrošača. Ako sud utvrdi da je vrijednost imovine potrošača koja bi se mogla unovčiti jednaka ili manja od 10.000 kuna, sud će donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka stečaja te će osloboditi potrošača od preostalih obveza u odnosu na osnove za plaćanje i u odnosu na vjerovnike za koje je proveden postupak.

U slučaju da je vrijednost imovine veća od 10.000 kuna, sud otvara postupak te imenuje povjerenika (stečajnog upravitelja ili odvjetnika), koji je dužan u roku od 12 mjeseci od otvaranja postupka unovčiti pokretnine, tražbine, dionice, poslovne udjele, vrijednosne papire te druga imovinska i materijalna prava pa dobivenim iznosom namiruje vjerovnike.

Zaključenje jednostavnog postupka stečaja

Nakon namirenja vjerovnika unovčavanjem stvari i prava, sud donosi rješenje kojim se zaključuje jednostavni postupak stečaja potrošača, i to bez određivanja provjere njegova ponašanja. Potrošač će biti oslobođen preostalih obveza u odnosu na osnove i vjerovnike za koje je postupak i provodio te koji su navedeni u odluci suda o zaključenju postupka i oslobođenju od preostalih obveza.

Završna faza uključuje dostavu rješenja o zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača i oslobođenju od preostalih obveza Fini. Nakon provedbe rješenja, na osnovama za plaćanje koje je sud naznačio u predmetnom rješenju, više se neće provoditi ovrha na novčanim sredstvima. Važno je spomenuti kako se potrošači u bilo kojoj fazi postupka za pomoć ili dobivanje detaljnijih informacija mogu obratiti u Finina savjetovališta u izvansudskom postupku.

24sata