Lifestyle

Komentari 1

Ako su vas već kažnjavali, može vam stići kazna i 20.000 kuna

Ako su vas već kažnjavali, može vam stići kazna i 20.000 kuna

Kazne u prometu su drakonske, ali mogu se i ublažiti. Važno je i vozačevo ponašanje nakon počinjenja prekršaja. Sudac u obzir uzima imovinsko stanje, no u prilog vam sigurno ne idu raniji prekršaji...

Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje da se novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana kazni vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na znak crvenog svjetla bez smanjenja brzine ili čak povećava brzinu kretanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Psi uživaju u bazenu

No pitate se kako se definira točan iznos između 10.000 i 20.000 kuna?

Izbor vrste i mjere kazne određuje sud u granicama koje su određene propisom za počinjeni prekršaj. Određujući vrstu i mjeru kazne, sud će uzeti u obzir sve okolnosti koje utječu da kazna bude lakša ili teža za počinitelja prekršaja, a osobito ove: stupanj krivnje, pobude iz kojih je prekršaj počinjen, ranije ponašanje počinitelja, njegovo ponašanje nakon počinjenog prekršaja te ukupnost društvenih i osobnih uzroka koji su pridonijeli počinjenju prekršaja, piše HAK revija. Izričući počinitelju prekršaja novčanu kaznu, sud će uzeti u obzir i njegovo imovinsko stanje.

No različita sudska vijeća, čak i u istom gradu, izriču novčane kazne iznad minimuma i onda kad nema otegotnih okolnosti. Problem nastaje u različitom odlučivanju vijeća, gdje neka vijeća u takvoj situaciji preinačuju odluku o novčanoj kazni i izriču okrivljeniku novčanu kaznu u zakonskom minimumu, dok neka vijeća potvrđuju odluku o novčanoj kazni.

Zaključak Odjela je da u nedostatku utvrđenih otegotnih okolnosti, prije svega službenog podatka o ranijoj osuđivanosti okrivljenika i izostanku težih okolnosti počinjenja djela (npr. vrlo visoka koncentracija alkohola i sl.), nema osnove za izricanje novčane kazne iznad zakonskog minimuma.