Lifestyle

Komentari 0
BLISKI S RODITELJIMA

Analiza jedinaca: Stereotipi su pobijeni u većini istraživanja

Uz jedince se često vežu mišljenja da su razmaženi no stručnjaci ističu da se u većini segmenata ne razlikuju od djece koja su imala braću i sestre, no, zbog količine pažnje u djetinjstvu, više se fokusiraju na uspjeh

Puno je stereotipa koji se vežu uz djecu jedince. Bilo bi lako pretpostaviti da bi djeca koja odrastaju bez braće i sestara mogla biti usmjerenija na sebe - no je li to stvarno tako?