Lifestyle

Komentari 0

Besplatne filmske projekcije za djecu sa senzornim teškoćama

Besplatne filmske projekcije za djecu sa senzornim teškoćama

Dugometražni animirani filmovi 'Pinokio', 'Pčelica Maja' i 'Tabaluga' prikazat će se u listopadu, studenom i prosincu besplatno u Varaždinu, Koprivnici i Zagrebu na projekcijama za djecu sa senzornim poteškoćama

Filmovi koji se prikazuju u projektu senzorno auditivno i vizualno su prihvatljivi za djecu koja su preosjetljiva na jake boje, svijetlo, bljeskanje, uzorke i kontraste, nagle glasne zvukove, mnogo vizualnih i auditivnih podražaja istovremeno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svjetla će biti prigušena i zvuk tiši, a djeca mogu šetati, ulaziti i izlaziti iz kino dvorane, razgovarati, izražavati svoje emocije, biti ono što jesu, mogu donijeti igračke, dekice, grickalice ili doći u pratnji terapijskog psa.

- U senzornoj projekciji djeca su na prvom mjestu, tako da sve njihove potrebe moraju biti zadovoljene pod motom 'kino za sve kino, dostupno svima' - ističe se u najavi.

- Na taj način ruše se predrasude i stereotipi, te se različitost percipira kao bogatstvo, a uči se na spontani način kroz zajedništvo od najranije dobi. Djeca koja su od najranije dobi uključena u takve aktivnosti u lokalnoj zajednici, kasnije postaju pojedinci koji su tolerantniji, te socijalno i emocionalno zrelije ličnosti - dodaje se.

Koncept senzornih projekcija pokrenule su 2016. Eva Brlek, magistra edukacijske rehabilitacije i psihoterapeut, te Sandra Malenica, profesorica kroatistike i komparativne književnosti.

Rezultati istraživanja koje su suautorice provele s roditeljima i učiteljima pokazuju kako senzorne projekcije značajno utječu na porast komunikacijske kompetencije djece s teškoćama u razvoju, te pozitivno djeluju na inkluziju djece u lokalnu zajednicu.

Projekcije će se održati u Kinu Gaj (Varaždin), Kinu Velebit (Koprivnica) i Kinu Tuškanac (Zagreb), uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra, Grada Zagreba i Zaklade Kultura nova.

Najčitaniji članci