Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0

Dajte priliku znanju: Surfajte, istražujte, informirajte se

Dajte priliku znanju: Surfajte,  istražujte, informirajte se

Pravo na pristup infrmacijama izuzetno je važno za građane, kako bi mogli sudjelovati u donošenju ili izmjenama zakona, ali i biti na vrijeme informirani o stvarima važnim za život

Pristup otvorenim podacima temeljno je ljudsko pravo i jedan od najvažnijih načina da se informirate o tome što se događa u društvu.  Dakle, slavimo ideju da informacije, posebno kad je riječ o državnim i vladinim podacima, trebaju biti dostupne za javnost, kao i da su vladina i druga tijela zapravo obavezna pravovremeno informirati građane o svim važnim informacijama koje mogu utjecati na njihov život. 

POGLEDAJTE VIDEO: Nikad nije kasno za učenje

Pokretanje videa ...

Važno je poticati ljude da uče o važnosti otvorenih podataka te poticati vlasti da preuzmu politiku otvorenih podataka, kao što je uvid u financijsko stanje države, fondove, imovinske kartice političara i slično. Posebno se to odnosi na proces donošenja zakona, koji mora podrazumijevati i vrijeme tijekom kojega građani samostalno, ili putem udruga i drugih organizacija, mogu utjecati na to da budu usvojene određene izmjene. Riječ je o procesu koji se naziva javnim savjetovanjem i može se 'konzumirati' obično dva do tri tjedna prije upućivanja nacrta zakona u proceduru.   

Trikovi s ogledalom: Na putu do osjećaja ljubavi prema samome sebi pomaže i golišavo tijelo
Trikovi s ogledalom: Na putu do osjećaja ljubavi prema samome sebi pomaže i golišavo tijelo

Ovaj 'praznik' provedite na svojim omiljenim web stranicama i društvenim mrežama. Informirajte se i istražite probleme do kojih vam je stalo i razmišljajte kako uz te spoznaje možete mijenjati društvo.