Lifestyle

Komentari 0

Kvaliteta zraka na Kaštijunu i u 2020. godini je prve kategorije

Kvaliteta zraka na Kaštijunu i u 2020. godini je prve kategorije

Kvaliteta zraka na području županijskog Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun je i dalje je prve kategorije, što znači da je zrak čist te nisu prekoračene granične vrijednosti praćenih parametara

Zaključak je to s godišnjeg izvješća o rezultatima praćenja kvalitete zraka u 2020. godini zabilježenog putem automatske mjerne postaje na Kaštijunu izrađenog od strane ovlaštenog laboratorija. Slijedom toga, kako navode iz Kaštijuna, kvaliteta zraka na području tog županijskog Centra za gospodarenje otpadom i dalje je prve kategorije što znači da je zrak čist te da nisu prekoračene granične vrijednosti praćenih parametara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Reakcija je to tvrtke Kaštijun d.o.o. nakon nedavne tvrdnje predstavnika političke platforme Možemo! Pula koji su upozorili na vrlo česta prekoračenja graničnih vrijednosti najopasnijih lebdećih čestica PM 2,5 te kako su ona i do četiri puta veća od dopuštenih. 

- U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka, kategorije kvalitete zraka utvrđuju se za svaki parametar posebno, a u odnosu na zaštitu zdravlja ljudi, kvalitetu življenja, zaštitu vegetacije i ekosustava - izvijestili su iz Kaštijuna i dodali kako za ocjenu kvalitete zraka za lebdeće čestice PM2,5 nije propisana dnevna ili satna granična vrijednost već se promatra isključivo srednja godišnja vrijednost, koja je prema Izvješću za 2020. godinu bila značajno ispod dozvoljene granične vrijednosti. 

Promatrajući razdoblje od početka 2021. godine, ŽCGO Kaštijun je nastavio s redovnim radom u okviru kapaciteta uobičajenih za ovaj dio godine, bez bilo kakvih dodatnih aktivnosti koje bi mogle utjecati na kvalitetu zraka na Kaštijunu. 

Prema mišljenju akreditiranog laboratorija kojem je povjereno praćenje kvalitete zraka na Automatskoj mjernoj postaji Kaštijun, povremene povišene koncentracije čestica PM10 i PM2,5  mogu se pripisati i meteorološkim uvjetima, spaljivanju korova ili zelenog granja u okolici Kaštijuna, ali i globalnom kretanju čestica u zraku, kao primjerice 24. veljače kad je Svjetska meteorološka organizacije objavila da iznad Europe i sjeverne Afrike “kruži” 14 milijuna tona saharske prašine.

- Navedene situacije utječu na izmjerene vrijednosti na AMP Kaštijun, međutim ne znači da su iste posljedica rada Centra i u javnosti se ponekad neosnovano dovode u direktnu vezu s radom Centra - poručili su iz Kaštijuna i dodali kako je obveza tvrtke putem automatske postaje za praćenje kvalitete zraka osigurati kontinuirano praćenje zadanih odnosno propisanih parametara, što svakodnevno i čini. 

Inače, tvrtka Kaštijun putem akreditiranih i ovlaštenih laboratorija redovito provodi i sva ostala mjerenja definirana Okolišnom dozvolom - emisije u zrak, emisija u vode, praćenje stanja podzemnih voda te praćenje kvalitete zraka putem automatske mjerne postaje. Tijekom 2020. godine proveden je nadzor od strane osam inspekcija i nisu utvrđena odstupanja niti nepravilnosti u radu.

Najčitaniji članci