Lifestyle

Komentari 0

Nakon smrti kćeri zainteresirala se za pedijatriju pa se izborila da Zagreb dobije dječju bolnicu

Nakon smrti kćeri zainteresirala se za pedijatriju pa se izborila da Zagreb dobije dječju bolnicu

Feđa Fischer Sartorius zaslužna je za razvoj socijalne pedijatrije i Centra za zaštitu majke i djeteta, a kao ravnateljica je nadgledala osnivanje i dogradnju današnje Klinike za dječje bolesti Zagreb

Imala je samo 12 godina, kad je čvrsto odlučila da želi biti liječnica, začas smirivši paniku posluge nakon što se jedna kuharica porezala na nož, što je izazvalo liptanje krvi po cijeloj kuhinji. Mirno ih je poslala da pozovu liječnika i sama joj previla ranu, da zaustavi krvarenje. Kad je stigao liječnik kojeg su pozvali, te previo ranu pacijentice, pohvalio je način na koji se 12-godišnja Feodora Ana Elizabeta Nina Fischer, kasnije poznata kao dr. Fedja Fischer Sartorius, snašla.