Lifestyle

Komentari 0

Zidove ličite bojama na bazi vode: One ne oslobađaju pare koje su štetne za vas i okoliš

Zidove ličite bojama na bazi vode: One ne oslobađaju pare koje su štetne za vas i okoliš

Ekološki prihvatljive boje i premazi pripremljeni su na osnovi veziva koja se mogu razrjeđivati vodom. Proizvode na osnovi vode prepoznat ćete preko logotipa ribe na pakiranju te riječi 'akrilna' u imenu proizvoda

Kod klasičnih boja organska otapala isparavaju tijekom sušenja. Te pare u zraku mogu uzrokovati glavobolju ili razne alergije. Osim za ljudsko zdravlje, smanjivanje uporabe jakih boja dobro je za okoliš. One onečišćuju ozonski omotač i utječu na kvalitetu zraka. Zato koristite eko boje na bazi vode.

POGLEDAJTE VIDEO:

Proizvođači stalno razvijaju nove tehnologije i proizvode koji poštuju najviše ekološke standarde i smjernice.

Okolišu prijateljske boje i premazi su izrađeni na bazi veziva koja se razrjeđuju vodom. Proizvođači takve proizvode različito deklariraju odnosno označuju pa na ambalaži možemo naći karakteristične nazive (npr. akril) ili simbole (npr. ribica).

Prednosti ove boje su te što pri sušenju i isparavanju ne oslobađaju se pare štetne za zdravlje, a dodatno provjetravanje nije potrebno, nema neugodnog mirisa te tijekom vremena neće požutjeti. 

Najčitaniji članci