Obavijesti

News

Komentari 13

Bolnica na Srebrnjaku dobila novo vodstvo, razriješili Anu Stavljenić Rukavina i upravu

Bolnica na Srebrnjaku dobila novo vodstvo, razriješili Anu Stavljenić Rukavina i upravu

Dječjoj bolnici Srebrnjak nakon nedavnih događaja treba izraženija podrška grada u uspostavljanju transparentnih praksi upravljanja, kako bi mogli unaprijediti zdravstvenu skrb djece, kaže Tomislav Tomašević

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević imenovao je danas novu predsjednicu Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak prof.dr.sc. Sanju Kolaček te za članove mr.sc. Ivanu Novoselec, izv.prof.dr.sc. Marka Turudića i izv.prof.dr.sc. Tomislava Lauca.

- Dječjoj bolnici Srebrnjak nakon nedavnih događaja treba izraženija podrška grada u uspostavljanju transparentnih praksi upravljanja, kako bi mogli unaprijediti zdravstvenu skrb djece u Zagrebu i šire. Zbog toga smo imenovali vodeće znanstvenike i stručnjake iz medicinske znanosti i upravljanja u zdravstvu, ali i upravnog prava, javne nabave i europskih fondova, kako bismo dali i potrebnu podršku da se u suradnji s dionicima u zdravstvenom i znanstvenom sektoru realizira projekt. Dječjeg centra za translacijsku medicinu - rekao je Tomašević koji je i razriješio Anu Stavljenić Rukavina te članove uprave Slavka Antolića, Jozu Milićevića i Andreu Šulentić. 

Ovo je plan za novi centar na Srebrnjaku koji će spašavati dječja srca. I čovjek čiji je to san
Ovo je plan za novi centar na Srebrnjaku koji će spašavati dječja srca. I čovjek čiji je to san

Prof. dr. sc. Sanja Kolaček, dr. med. predstojnica Klinike za pedijatriju na Klinici za dječje bolesti Zagreb, voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za dječju gastroenterologiju i poremećaje prehrane, predsjednica Europskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu, vodila je i sudjelovala u nizu domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata iz dječje gastroenterologije i poremećaja prehrane. Kao znanstvenica, ima i preko 300 objavljenih znanstvenih članaka, te je citirana 7328 puta. 

Ivana Novoselec mr.sc., izvršna direktorica Akademije za politički razvoj, ima preko petnaest godina iskustva u pripremi operativnih programa, strateškom i projektnom planiranju te razvoju institucionalnih kapaciteta, osobito u području upravljanja EU fondovima, bila je savjetnica za razvoj kapaciteta u upravljanju EU fondovima državnim upravama u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Tijekom radnog vijeka pripremala je i evaluirala niz projekata financiranih EU fondovima (Phare, IPA, CBC programmes, FP7, ERDF) u područjima istraživanja i razvoja, visokog obrazovanja, zaštite okoliša i prirode, lokalnog razvoja i razvoja civilnog društva. Magistrirala je Europske studije na Sveučilištu u Cambridgeu.

Marko Turudić izv.prof.dr.sc. je izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U okviru područja upravnog prava njegov znanstveni interes i radovi u prvom su redu vezani uz problematiku reguliranja mrežnih industrija  i javne nabave. Nastavu održava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijskom centru javne uprave i javnih financija i Studijskom centru socijalnog rada. Autor je nekoliko knjiga i nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

Izvanredni profesor Tomislav Lauc dr. med. predaje na Studiju antropologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, a gostujući je profesor na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu. Iskusan je menadžer u zdravstvu i ravnatelj Stomatološke poliklinike Apolonia. 

Predsjednik je Hrvatskog društva ortodonata HLZ, član NO HLZ-a i član Središnjeg odbora European Academy of Dento- Maxillo- Facial- Radiology. Gostujući je član najrenomiranijeg ortodontskog društva Angle Society of Europe kao i Američkog društva ortodonata (American Association of Orthodontists).