News

Komentari 12

Isplaćivali si nagrade od 75.000 kn za provedenu maturu mimo zakona, a ministar o tome šuti

Isplaćivali si nagrade od 75.000 kn za provedenu maturu mimo zakona, a ministar o tome šuti

Riječ je o isplatama nagrada i honorara čelnicima Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja iz 2017. no Ministratsvo financija i pravosuđa 2019. i 2021. zaključili kako isplate nisu po zakonu...

Djelatnici Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) nezakonito su si isplaćivali honorare za uspješno provedenu maturu 2017. godine. Honorari su dosezali i iznose od  75.079,91 bruto. No iz ministarstva Radovana Fuchsa prebacuju sve na bivšu ministricu.


Prije mjesec dana predsjedniku Upravnog vijeća Josipu Faričiću poslan je anonimni zahtjev za sveobuhvatnim nadzorom NCVVO-a od studenog 2013. do travnja 2021. Pisali su i ministru Radovanu Fuchsu da žele skrenuti pozornost na ulogu bivše ravnateljice Maje Jukić, predsjednika i članova u mandatu UV-a od 2013. do 2017.

Smatraju da se Centar ‘pustošio’ u tom razdoblju jer su isplaćivali nagrade od 75.000 kuna bruto. Ministar pravosuđa Ivan Malenica je 19. travnja 2021. poslalo NCVVO-u odgovor na ‘Dodatak za uspješnost na radu’ navodeći između ostalog: “Mišljenja smo da nema zakonske osnove za isplatu dodatka za uspješnost na radu dok se ne donese uredba kojom će se definirati kriterij utvrđivanja natprosječnih rezultata rada i način isplate dodataka.”

Ministarstvo financija 20. veljače 2019. napravilo je Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru u Centru gdje su zaključili kako je Petru Bezinoviću kao predsjedniku Upravnog vijeća centra isplaćen honorar od 25.000 kn, a da je time odgovorna osoba Centra postupila protivno Zakonu o proračunu.

Za komentar smo pitali Ministarstvo obrazovanja gdje su naveli da se sve odvijalo u vrijeme ministrice Blaženke Divajk i da nisu upoznati s mišljenjem ministra Ivana Malenice: "Maja Jukić nije ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja od 01. lipnja 2018. godine, a Petar Bezinović nije Predsjednik Upravnog vijeća NCVVO od 11. siječnja 2018. godine.


Proračunski nadzor koji spominjete u Vašem upitu je obavljen za vrijeme mandata bivše ministrice Blaženke Divjak te je tada aktualna administracija obaviještena o rezultatima nadzora. Koliko nam je poznato, bivša je ministrica poduzela određene korake, međutim  nismo upoznati s konačnim rezultatima/ ishodom tih radnji.Nismo upoznati s mišljenjem ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice iz travnja 2021. godine koje navodite u Vašem upitu."

Najčitaniji članci