News

Komentari 1

Krleža o Jugoslaviji: Kantoni su moj stav i moja vizija...

Krleža o Jugoslaviji: Kantoni su moj stav i moja vizija...

DRUGI DIO Negdje sedamdesetih, Vladimir Bakarić, nakon Krajačićeva povlačenja najmoćniji politički Hrvat i Titov namjesnik u Republici, rekao je Stipi Šuvaru “ti hrvatski nacionalisti, poput druga Krleže…”

Miroslav Krleža rekao je svom biografu kako je odmah nakon Prvog svjetskog rata shvatio da centralizirane ustanove u novoj državi ne mirišu na dobro. Štoviše, Kralj je išao “ljevije” od njegove, lenjinske partije, koja je s Wilsonom proklamirala pravo na suverenost naroda.