'Lovio sam muzgavce, imao sam što vidjeti kad sam izvukao mrežu - u njoj je bila mina!' - Komentari | 24sata
Obavijesti