Obavijesti

News

Komentari 110

Manje Srba, manje prava. Zašto onda ne može: manje katolika, manje novca Katoličkoj crkvi?

Manje Srba, manje prava. Zašto onda ne može: manje katolika, manje novca Katoličkoj crkvi?
1

Srbi u Vukovaru izgubit će pravo na isticanje vlastitog jezika i pisma jer im je u popisu stanovništva udio u stanovništvu grada pao ispod 33 posto. Istodobno, pao je i broj katolika. Ali to neće smanjiti prava Katoličke crkve.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava nije priznavao rezultate popisa stanovništva iz 2011. godine prema kojem su Srbi dobili pravo na dvojezičnost i na službenu uporabu ćiriličnog pisma u tom gradu.

Priznaje samo rezultate samo popisa stanovništva iz 2021. godine, povodom kojeg se javno hvali da je bio "prva osoba u hijerarhiji za korektnost popisa", prema kojem se broj Srba u tom gradu smanjio. Pa stoga on u osvetničkom zanosu najavljuje oduzimanje tih stečenih prava svojim sugrađanima. 

Prema Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina ravnopravna službena uporaba jezika i pisma kojim se služe pripadnici nacionalne manjine ostvaruje se na području jedinice lokalne samouprave kada pripadnici pojedine nacionalne manjine čine najmanje trećinu stanovnika takve jedinice.

Manje Srba, manje prava.

A što je onda s katolicima?

Forenzička analiza

Njih također po novom popisu ima manje, gotovo 180 tisuća, postotak građana koji su se deklarirali kao katolici službeno je pao s otprilike 86 na 79 posto. Hoće li onda Katolička crkva dobiti manje sredstava iz državnog proračuna?

Manje vjernika, manje para.

Javnost se danima zamara (ili zabavlja) uzrocima pada broja katolika, provodi se prava forenzička analiza o tome gdje su nestali svi ti katolici. Neki za to krive samu Crkvu, ali pravo građanstva sve više dobiva teza kako je to zapravo obična proceduralna, odnosno sistemska greška. Greška u upitniku, greška popisivača, zbunjujuća pitanja, nesnalaženje ispitanika...

Nije pao broj katolika, samo su se negdje pogubili.

Traganje za katolicima

Nije se toliko tragalo za deset posto hrvatskih građana koje smo izgubili u proteklih deset godina ili za nekoliko tisuća Srba nad čijim brojkama i oduzimanjem prava Penava likuje, ali pad broja katolika okupirao je javnost, a naročito javnu televiziju koja već danima objašnjava kako Hrvatska i dalje ima mnogo katolika. Da ne brinemo previše.

No službeni postotak svejedno ostaje.

Pa ako se povodimo za tim pokazateljima, kao što Penava sada više ne dovodi u pitanje broj Srba u Vukovaru, zašto se onda ne bi povela rasprava o smanjenju prava Katoličke crkve u Hrvatskoj? Možda i za reviziju Vatikanskih ugovora?

Budući da prava hrvatskih građana srpske ili neke druge nacionalnosti ovise o njihovu broju - što ih je manje, manja prava uživaju - tada bi jedino ispravno bilo i da financiranje Katoličke crkve, a onda i sam utjecaj Crkve, primjerice u obrazovanju, ovisi o broju katolika. 

Što ih manje, manja su i prava Katoličke crkve.

Jer, ovdje se uvijek zapravo radilo o instituciji.

Vjernici kao pokriće

Vjernici su samo služili kao pokriće i opravdanje za veliki utjecaj Crkve u hrvatskom društvu, politici, obrazovnom sustavu, pa i u državnim financijama.

Već sama panična potraga za nestalima katolicima ("Jesu se sakrili u drugu kućicu?"), pokazuje koliko je Katoličkoj crkvi, a i politici koja joj se dodvorava, stalo do toga da može i dalje baratati velikim postotkom katolika i govoriti o Hrvatskoj kao punokrvnoj katoličkoj državi.

Pa iz toga izvlačiti prava, utjecaj i naravno, financije.

Aktualna potraga za katolicima gotovo da podsjeća na Penavinu hajku na broj Srba od prošlog popisa.

Pa ako manjine gube prava s padom njihova udjela u stanovništvu, umjesto da upravo zbog toga dobiju veća prava i veću zaštitu, zbog čega se ista logika ne bi odnosila na broj katolika, čije prebrojavanje gotovo upućuje na njihovu ugroženost. 

Kao da su ugrožena vrsta.

No situacija je obrnuta: upravo bi pad broja Hrvata i pad broja Srba trebao izazvati razloge za zabrinutost. 

Više HDZ-ovaca, nego manjina

Primjerice, samo članova HDZ-a ima više nego pet najbrojnijih nacionalnih manjina (Srba, Mađara, Bošnjaka, Roma, Talijana), a to je već samo po sebi u ovakvoj državi razlog za paniku.

No sada se panično traga za nestalim katolicima, pa čak i šefica Državnog zavoda za statistiku (HDZ) kaže da će se uskoro objaviti detaljni podaci o vjerskim zajednicama pa nakon toga "neće biti nedoumica". 

A kome bi to trebalo pomoći?

Osim Katoličkoj crkvi i politici koja se na nju naslanja.

Srbi će u Vukovaru izgubiti pravo na jezik i pismo, ali Katolička crkva neće izgubiti sva stečena prava, bez obzira na aktualni popis stanovništva. Jer katolike će se već negdje pronaći u onim nerazumljivim anketnim kućicama. Ali Srbe vjerojatno neće u njihovim kućama.