News

Komentari 0

Najavljene zakonske izmjene za zabranu držanja pasa na lancu

Najavljene zakonske izmjene za zabranu držanja pasa na lancu

Udruge za zaštitu životinja pokrenule su veljači nacionalnu kampanju "Za Hrvatsku bez pasa na lancu” s ciljem potpune zakonske zabrane držanja pasa stalno vezanih.

Ministarstvo poljoprivrede najavilo je da će sljedeće godine početi s pripremama zakonskih izmjena s ciljem zabrane držanja pasa na lancu, što u anketama podržava više od 80 posto hrvatskih građana, priopćila je u četvrtak udruga Prijatelji životinja.

Udruge za zaštitu životinja pokrenule su veljači nacionalnu kampanju "Za Hrvatsku bez pasa na lancu” s ciljem potpune zakonske zabrane držanja pasa stalno vezanih.

Preduvjet za zabranu su izmjene Zakona o zaštiti životinja. Stoga su udruge pokrenule peticiju koja je dosad prikupila više od 58 tisuća potpisa, a podršku kampanji dale su mnoge institucije te lokalne i regionalne zajednice.

Na javnoj raspravi u listopadu, koja se odnosila na plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede za 2022. godinu, ostavljeno je više od 600 komentara građana u smjeru nužne izmjene Zakona o zaštiti životinja zbog zabrane držanja pasa na lancu.

Komentari su se odnosili i na izmjenu drugih odredbi poput zabrane iskorištavanje svih životinja u cirkusima, zabrane držanja tigrova i drugih divljih zvjeri u privatnom zatočeništvu te regulacije držanja egzotičnih životinja.

Kao odgovor na komentare, Ministarstvo poljoprivrede navelo je da nije moguće uvrstiti izmjenu Zakona o zaštiti životinja u Plan zakonodavnih aktivnosti za 2022. godini, ali iduće godine planira "osnovati povjerenstvo koje će započeti s radom, a u prvom redu s prikupljanjem dokumentacije i izradom analiza nastavno na dostavljene prijedloge za izmjenu Zakona o zaštiti životinja”.

Ministarstvo poljoprivrede već je ranije izrazilo svoj stav o potrebi poboljšanje uvjeta držanja vezanih pasa (što uključuje i „odgovorno posjedovanje pasa”), s konačnim ciljem prestanka držanja pasa na lancu, kao kulturnog postignuća civilnoga društva.

Prijedlog udruga je da se iz članka Zakona o zaštiti životinja koji propisuje da je zabranjeno "držati pse stalno vezane" izbriše riječ „stalno” i da se dodaju prekršajne odredbe.

Udruge najavljuju nastavak kampanje kako bi što prije došlo do pozitivnih zakonskih odredbi u cilju zabrane ove vrste zlostavljanja životinja.

Najčitaniji članci