News

Komentari 74

Najviše prijava za ekonomiju, farmacija i medicina u Zagrebu upisale su najbolje maturante

Najviše prijava za ekonomiju, farmacija i medicina u Zagrebu upisale su najbolje maturante

Prema konačnim upisnim rang-listima za visoka učilišta, 5.687 prijavljenih kandidata nije se uspjelo upisati. Najviše interesa bilo je za logopediju, na fakultetima za jesenski rok ostalo je još 13.768 mjesta

Nakon rezultata državne mature, objavljene su i konačne rang-liste  za upis kandidata na preddiplomske i integrirane studijske programe visokih učilišta u Hrvatskoj u akademskoj godini 2021./2022.

Kako javlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), u ljetnom roku bila su ponuđena 894 studijska programa s ukupno 40 171 upisnim mjestom. Ove se godine prijavilo 32.090 kandidata, a pravo upisa ostvarilo je njih 26.403. ostalo je slobodno 13.768 mjesta. Već nekoliko godina najviše je prijava u odnosu na kvotu za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Najveći broj prijava prema prvom izboru je poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, a maturante s najboljim ocjenama upisali su Farmaceutsko-biokemijski, te Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Donosimo rang-liste najtraženijih fakulteta prema nekoliko kriterija. 

Prema omjeru broja prvog prioriteta i upisne kvote, najpoželjniji su studijski programi:

1. Logopedija, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu    
2. Izobrazba trenera; smjer: Kondicijska priprema sportaša (stručni), Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
3. Animirani film i novi mediji, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
4. Psihologija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
5. Sestrinstvo, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Ukupno najveći broj prijava prvog prioriteta imali su studijski programi:

1. Poslovna ekonomija, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2. Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
3. Pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
4. Medicina, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
5. Poslovna ekonomija (stručni), Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Gledajući srednjoškolski uspjeh, visoka učilišta s najvišim prosjekom ocjena kandidata koji su ostvarili pravo upisa su:

1. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 4,85
2. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 4,78
3. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 4,76
4. Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu 4,68
5. Fakultet dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci 4,67.

Kako javlja AZVO, kandidati koji u ljetnom roku nisu ostvarili pravo upisa, mogu se prijaviti za jesenski rok na studijske programe na kojima je ostalo slobodnih mjesta i za koje je visoko učilište odlučilo provesti jesenski upisni rok. Prijave za upis na studijske programe u jesenskom roku započet će 23. srpnja i trajat će do 16. rujna 2021. godine kada će biti objavljene i konačne rang-liste. 

Dodatne informacije o prijavama i upisima na studijske programe visokih učilišta u Hrvatskoj možete pronaći na mrežnim stranicama www.studij.hr i www.postani-student.hr.

Popis visokih učilišta i studijskih programa s brojem ostvarenih prava upisa i brojem slobodnih mjesta potražite na mrežnoj stranici www.studij.hr/statistika.

Najčitaniji članci