News

Komentari 144

Nova udruga u Hrvatskoj: Borit ćemo se protiv pornografije i surogat majčinstva, to je nasilje

Nova udruga u Hrvatskoj: Borit ćemo se protiv pornografije i surogat majčinstva, to je nasilje

Osnovana udruga Hrvatski radikalnofeministički pokret, bore se protiv prostitucije, pornografije i surogat majčinstva. Zalažu se za dostupan pobačaj i pomoć ženama ali smatraju da treba ukinuti rod

Udruga se temelji na radikalnofeminističkim načelima, a misija joj je politička borba protiv muškog supremacionizma i nasilja, čime želimo djelovati protiv svakog oblika supremacionizma kao dominantnog oblika hijerarhijskog društvenog ustroja. Udruga će pružati konkretnu pravnu i psihološku pomoći ženama koje trpe razne oblike muškog nasilja, kontrole i izrabljivanja jer svaka smislena i iskrena politička borba mora imati jasno ideološko utemeljenje, ali se mora voditi i na konkretnoj razini - stoji u priopćenju kojeg je udruga Hrvatski radikalnofeministički pokret poslala medijima. 

Osnovala ju je Marijana Bijelić, docentica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U svijetu, pripadnice tog pokreta zagovaraju korjenitu promjenu društva i kulture, odnosno 'rastavljanje' patrijarhata, kako ne bi sve samo ostalo slovo zakona na papiru.

- Konkretni politički ciljevi udruge obuhvaćaju zagovaranje niza zakonodavnih promjena usmjerenih na suzbijanje izrabljivanje žena i muškog nasilja koji su tijesno povezani. Zalažemo se za suzbijanje prostitucije kao oblika muškog seksualnog nasilja i ekstremnog oblika izrabljivanja najranjivijih žena i djece te ćemo se boriti protiv trgovine ljudima koja je u najvećoj mjeri vezana uz prostituciju. Istraživanje pokazuju da žene u prostituciju najčešće ulaze kao maloljetnice bez adekvatne obiteljske skrbi i kao žrtve trgovine ljudima. S tim u vezi, zalažemo se za zakonski model koji bi obuhvaćao kriminalizaciju organizacije prostitucije i plaćanja za „seksualne usluge“, realno za neželjene oblike seksualnih odnosa, što po definiciji spada u seksualno nasilje - kažu iz udruge. 

Bore se protiv pornografije

Kažu i da uz prostituciju, i pornografija spada pod seksualno nasilje zbog iskorištavanja ženskog tijela za profit. 

 - U skladu s tim, protivimo se i pornografiji kao obliku realnog seksualnog nasilja i njegovog propagiranja i normalizacije, te se zalažemo za oštrije kažnjavanje i prevenciju svih oblika seksualnog nasilja što nužno podrazumijeva i psihološko i ekonomsko osnaživanje žena. Nasuprot licemjernim propagatorima rađanja i demografske obnove, kojima nije cilj osnaživanje i ekonomska samostalnost majki te njihova sustavna zdravstvena i socijalna zaštita, nego njihovo izrabljivanje i kontrola unutar patrijarhalne obitelji, zalagat ćemo zaštitu majki uvođenjem konkretnih ekonomskih i zakonskih mjera utemeljenih na priznavanju ženskog neplaćenog rada u cilju jačanja ženske neovisnosti - stoji u priopćenju. 

Protive se surogat majčinstvu

Iako se zalažu za reproduktivna prava žena i besplatan i dostupan abortus, protive se surogat majčinstvu jer vjeruju da je to ekstremno izrabljivanje ženskog tijela. 

- Odlučno se suprotstavljamo surogat majčinstvu kao posebnom obliku ekstremnog izrabljivanja žena i protivit ćemo se svakom pokušaju legalizacije takve prakse u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji - kažu iz udruge. 

Surogat majčinstvo u Hrvatskoj još nije legalizirano, no u inozemstvu je to zakonski regulirano jer je to često jedini način da žene koje ne mogu začeti postanu majke. 

- Već iz navedenih ciljeva jasno je da žene smatramo odraslim ljudskim osobama ženskog spola te da biološku činjenicu spola smatramo bitnim čimbenikom koji motivira eksploataciju žena zbog mogućnosti trudnoće i rađanja i specifičnih oblika ranjivosti vezanih za biološku razliku. Zbog toga se zalažemo za to da spol ostane zaštićena zakonska kategorija, odnosno odlučno se protivimo inicijativama zamjene spola rodnim identitetom u zakonodavnim okvirima - kažu. 

Drugim riječima, protive se rodno neutralnom jeziku u zakonima kao i uvođenju mogućnosti da osoba sama bira svoj rod. 

Bore se za ukidanje roda

 

- Zamjena spola rodnim identitetom omogućila bi ulazak osobama muškog spola u sigurne ženske prostore (npr. sigurne ženske kuće i zatvore) te bi onemogućila spoznaju o mogućnosti trudnoće i rađanja te manje fizičke snage žena u borbi za zaštitu žena od nasilja i izrabljivanja. Bitnim smatramo i jasno razlikovanje spola kao biološke činjenice i roda kao hijerarhijskog društvenog sistema koji se odnosi na norme i vrijednosti koje se ljudima nameću na temelju njihovog spola te se kao radikalnofeministička udruga zalažemo za dokidanje roda - zaključuju.

Kritičari ovog pokreta u svijetu naglašavaju kako se dio pripadnica radikalnog feminizma protivi postojanju transrodnih osoba jer vjeruju da trans žene utjelovljuju i promoviraju patrijarhalne norme, protiv čega se bore. Ta struja se često naziva TERF, odnosno Trans Exclusionary Radical Feminists (Radikalne feministkinje koje isključuju transrodne osobe). 

 

 

Najčitaniji članci