News

Komentari 164

Ovako od sutra rade nacionalni parkovi, kafići, trgovački centri

Ovako od sutra rade nacionalni parkovi, kafići, trgovački centri

Od ponedjeljka, 11. svibnja, počinje treća faza popuštanja mjera. Tada počinju raditi kafići i drugi ugostiteljski objekti, trgovački centri u većem obujmu, nacionalni parkovi, kladionice...

Sve upute za ugostitelje i njihove posjetitelje

Radi sprječavanja širenja infekcije tijekom boravka u ugostiteljskim objektima s terasama i bez njih te u ugostiteljskim objektima u smještajnim kapacitetima potrebno je osigurati fizički razmak među posjetiteljima te između posjetitelja i zaposlenika.

POGLEDAJTE VIDEO: Upute za otvaranje kafića i trgovina


 
Organizacija rada.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata moguće je od 6 do 23 sata. U objektima se stolovi do dolaska gostiju drže praznima, a pribor se servira kada gosti sjednu. Preporučuje se jelovnike istaknuti na ulazu ili drugom vidljivom mjestu na odgovarajući način u plastificiranom obliku, odnosno preporučuje se ukloniti klasične oblike jelovnika. Moguće je posjetiteljima dati usmenu preporuku ili na koji drugi prihvatljivi način iskazati ponudu hrane i pića.

POGLEDAJTE VIDEO: Šibenik se priprema za otvaranje kafića

Ograničenje ukupnog broja posjetitelja.

Ograničenje broja posjetitelja može se postići na način da se na raspolaganje stavi onaj broj stolova koji je moguće postaviti tako da su stolovi međusobno udaljeni 1,5 m. Ulazak gostiju regulira se na način da sljedeći posjetitelj ili skupina posjetitelja može ući tek kad prethodna skupina posjetitelja napusti prostor objekta. Fizički razmak između pojedinih grupa posjetitelja mora biti najmanje 1,5 m. Stolovi trebaju biti raspoređeni tako da se održi fizički razmak od 1,5 m među stolovima, odnosno među različitim skupinama gostiju. Za stolovima mogu sjediti organizirane skupine gostiju pri čemu među pojedinim skupinama gostiju u objektu razmak mora biti najmanje 1,5 m. Primjerice, članovi jedne obitelji sjede udaljeni 1,5 m od druge skupine gostiju, čak i ako se radi o dugačkim stolovima koji su namijenjeni za sjedenje više osoba.

Posluživanje hrane i pića.

Posjetitelji također mogu u ugostiteljskom objektu naručiti obrok ili napitak koji će uzeti sa sobom i konzumirati na terasi, odnosno na otvorenome. Prilikom naručivanja mora se poštovati fizički razmak od najmanje 1,5 m između kupaca koji čekaju u redu. Za šankom je moguće naručiti i preuzeti hranu ili napitak bez zadržavanja, odnosno nije dopušteno zadržavanje za šankom. Također, moguće je posluživanje stajaćih gostiju ako se drže fizičkog razmaka, bez visokih stolova, uz konzumaciju iz ruke.

Zaposlenik koji poslužuje gosta na vanjskim prostorima samog objekta. Određuje se jedan zaposlenik koji poslužuje unaprijed točno određeni broj stolova kako bi se što više smanjilo miješanje zaposlenika i gostiju. Između naplaćivanja usluge i posluživanja pojedinih posjetitelja zaposlenik objekta mora dezinficirati ruke.

Posebna pravila za ugostiteljske objekte u smještajnim kapacitetima i ostale koji imaju buffet način posluživanja.

U ovim objektima preporučuje se da posjetitelji održavaju fizički razmak od 1,5 m tijekom boravka, a naročito tijekom posluživanja obroka na buffet način, osim ako se radi o članovima iste obitelji kada nije potrebno da članovi iz iste obitelji tijekom boravka u ugostiteljskom objektu održavaju razmak od 1,5 m. Preporučuje se da buffet način posluživanja bude proveden tako da postoji pregrada između gostiju i hrane i da jedan zaposlenik poslužuje gostima hranu prema njihovom odabiru. Ostale mjere fizičke udaljenosti vezane uz obiteljske ili druge grupe posjetitelja koje u skupini koriste usluge objekta vrijede kao i za sve druge ugostiteljske objekte.

Zaštita zdravlja posjetitelja i osoblja.

Odnosi se na prodajno i uslužno osoblje. Svima treba stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će periodički dezinficirati ruke. Ako je moguće, preporučuje se prostorno osigurati razmak od minimalno 1,5 m između poslužitelja ili blagajnika i kupca prilikom izdavanja robe i plaćanja robe, odnosno ako je moguće, ugraditi zaštitnu pregradu na mjestu posluživanja i na blagajni, koja će fizički odvojiti blagajnika od kupca. Treba poticati beskontaktno plaćanje bankovnim karticama.

Ugostitelji se trebaju pridržavati najviših higijenskih standarda i prati ruke toplom vodom i sapunom što je češće moguće uz korištenje dezinficijensa za ruke, svakako prije posluživanja gostiju svakog novog stola. Prilagođeno epidemiološkoj situaciji trenutno se preporučuje da klimatizacijski uređaji budu izvan uporabe te da se prostor prozračuje provjetravanjem.

Nakon odlaska svake skupine gostiju stol, stolice i druge površine koje su gosti dodirivali potrebno je prebrisati dezinficijensom, odnosno ukloniti stolnjake čak i ako nisu vidno zaprljani.

Zabranjuje se posluživanje grickalica u zdjelicama po stolovima, na stolovima se ne ostavljaju posudice za sol/papar/ulje/ocat/druge začine već se donose nove, prethodno oprane ili dezinficirane posudice za svaku skupinu novih gostiju.
 

Čišćenje i dezinfekcija prostora.

Na ulazu u objekt posjetiteljima treba biti osiguran dispenzer s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku pri ulasku. Također, na ulazu treba biti jasno istaknuta obavijest o obvezi održavanja razmaka od minimalno 1,5 m između posjetitelja te između posjetitelja i osoblja. Kvake i rukohvate na vratima, površine rukohvata i rubove vrata na hladnjacima kao i ostale površine za koje se uoči da ih kupci često dodiruju trebaju se kontinuirano prebrisavati dezinficijensom na bazi alkohola ili nekim drugim sredstvom s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača.

Zatvorene prostore u kojima borave gosti treba redovito prozračivati.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature zaposlenika.

Osoblje treba u jutarnjim satima prije dolaska na posao izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi liječniku obiteljske medicine.

Upute za trgovačke centre i njihove posjetitelje

Općenita je preporuka da se, uz održavanje propisanog razmaka od 1,5 metra, unutar centra boravi što kraće te ograniči broj kupaca kako ne bi dolazilo do gužve i bliskog kontakta među velikim brojem ljudi.
 

1. Organizacijski i tehnički uvjeti unutar trgovačkih centara


15 kupaca na 100 m². Kako bi se poštovale epidemiološke mjere, potrebno je o graničiti broj kupaca koji istovremeno borave u trgovini na najviše 15 kupaca na 100 m² neto površine trgovačkog prostora unutar centra. Pritom maksimalan broj kupaca koji mogu istovremeno boraviti u centru ovisi o neto površini svih trgovina u centru (površina koja je predviđena za kretanje kupaca tj. bruto površina umanjena za površinu koju zauzimaju izlošci, police, blagajna, hladnjaci i ostala oprema trgovine). U neto površinu ne računa se površina zajedničkih hodnika i drugih prostora za kretanje kupaca unutar centra (npr. „trgova“ unutar centra). Najveći broj kupaca koji može istovremen o boraviti u centru je neto površina u četvornim metrima podijeljena sa 7. Ako je teško odrediti neto površinu, najveći broj kupaca koji istovremeno smiju biti u centru može se izračunati tako da se bruto površina trgovina unutar centra podijeli s 10. Nakon što u trgovački centar uđe maksimalno dozvoljen broj kupaca, daljnji ulasci su mogući tek kad netko od kupaca izađe, tj. na svakog kupca koji izađe, može ući po jedan.

Što kraći boravak u skupinama u zatvorenom prostoru. Boravak više ljudi u zatvorenim prostorima potrebno je maksimalno skratiti koliko je god moguće.

S popuštanjem sigurnosnih mjera Pula City Mall započeo je sa radom

Fizička distanca. Broj ljudi u zatvorenim prostorima potrebno je ograničiti na način da se između osoba može održavati fizička udaljenost od 1,5 metra u svim smjerovima. Za neke djelatnosti unutar centra broj osoba definiran je po sebnim uputama.

Maske za lice. Unutar trgovačkog centra preporučuje se da se nose maske za lice ili slična pokrivala za nos i usta.

Dezinfekcija ruku. Na ulaze u trgovačke centre kupcima treba biti osiguran dozator s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku pri ulasku u trgovački centar.

Na ulazu treba također biti jasno istaknuta obavijest o obvezi održavanja razmaka od minimalno dva metra među kupcima te između kupaca i osoblja. Dozator s dezinfekcijskim sredstvom (npr. na bazi 70% alkohola ili drugo dezinfekcijsko sredstvo registrirano kao antiseptik za primjenu na ljudskoj koži) treba biti postavljen i na ulazu u svaku trgovinu koja se nalazi u sklopu trgovačkog centra. Osoblje treba voditi brigu da dozator pravovremeno opskrbljuju novim količinama dezinficijensa kako bi ga uvijek bilo dovoljno.

Ventilacija prostora. Preporučuje se pojačana ventilacija prostora centara npr. povećanjem broja ventilacija, povećanjem postotka vanjskog zraka koji cirkulira u sustav.

Čekaonice/prostori za odmor kupaca. Iz zajedničkog prostora (hodnika) trgovačkog centra potrebno je ukloniti predmete i objekte na mijenjene sjedenju i odmoru kupaca (stolce, klupe, stolove i sl.) kako bi hodnici služili samo za prolaz kupaca bez nepotrebnog zadržavanja.

Prostorije/prostori za odmor zaposlenika. U prostorijama gdje se zaposlenici odmaraju treba osigurati dovoljno prostora, stolove i stolice razmaknuti, ne dozvoliti da se u malim prostorima odmara istovremeno više zaposlenika. Treba osigurati dezinficijense, tekuće sapune, vodu i jednokratne papirnate ručnike za čišćenje ruku. Treba osigurati učestalije pravilno čišćenje i higijenu. Dezinficijensom treba češće prebrisati telefone, kvake na vratima, tipkovnice, blagajne i slično (npr. svaka dva sata). Kako bi se smanjio rizik infekcije, mjesta kontakta treba smanjiti te redovno čistiti i dezinficirati kvake na vratima i rukohvate.

Dezinfekcija i čišćenje prostora. Potrebno je pojačano čistiti i dezinficirati prostorije unutar trgovačkog centra, te u tu svrhu po potrebi osigurati dodatno osoblje za čišćenje. Kvake i rukohvate na vratima te ostale površine koje kupci često dodiruju (npr. košare i kolica za kupovinu, rukohvati na stepenicama i pokretnim stepenicama, dizala) treba redovito prebrisati dezinficijensom koji ima virucidno djelovanje. Ako je moguće, organizirati čišćenje prostora centra tijekom pauze predviđene za izmjenu djelatnika između prve i druge smjene pojedinih trgovina.

Sanitarni čvorovi. Treba osigurati dezinficijense, tekuće sapune i jednokratne papirnate ručnike za učestalo pranje i dezinfekciju ruku. Treba osigurati češće čišćenje i dezinfekciju sanitarnih prostora i sanitarija. Redovito provjeravati funkcionalnost sanitarija (vodokotlići za ispiranje WC-školjke, slavine i dr.), a upotrebu aparata za sušenje ruku treba zabraniti i staviti ih izvan funkcije, te svaki kvar odmah prijaviti i ukloniti. Kvake i rukohvate na vratima te ostale površine koje se često dodiruju treba redovito prebrisati dezinficijensom koji ima virucidno djelovanje.

Kupce treba informirati o važnosti održavanja propisane međusobne udaljenosti od najmanje 1,5 metra, najbolje u obliku postera s uputama postavljenim na vidljiva mjesta, kao i glasovnim porukama koje se periodično oglašuju iz zvučnika u trgovinama i zajedničkim prostorima trgovačkog centra. Potrebno je zadužiti osoblje za nadzor poštovanja propisanih mjera.

Ograničen broj košarica i kolica. U trgovinama koje imaju košarice ili kolica, ograničenje broja kupaca koji ulaze u trgovinu može se postići na način da se na raspolaganje stavi onaj broj košarica ili kolica koji odgovara najvećem broju kupaca koji mogu istovremeno biti u trgovini te da se ulazak uvjetuje preuzimanjem slobodne košarice ili kolica.

Posebna pravila za trgovine tekstila. U trgovinama tekstila preporučuje se prodaja bez isprobavanja odjevnih predmeta, ako je ikako moguće. Ako je isprobavanje odjevnih predmeta nužno, nekupljena se roba mora spremiti na tri dana u za to predviđeni prostor prije ponovnog stavljanja u prodaju. Isto pravilo vrijedi i za odjevne predmete iz povrata. Osim toga, moguće je tretirati isprobane robe vrućom parom pomoću glačala na paru, pri čemu te odjevne predmete nije više potrebno spremati na tri dana u zaseban prostor.

Igraonice. Zaposlenici u igraonicama zaduženi su za održavanje čistoće i redovitu dezinfekciju prostora u skladu s preporukama HZJZ-a za čišćenje i dezinfekciju prostora, te su dužni paziti da djeca održavaju čim je moguće više propisanu udaljenost jedno od drugog. Na kraju smjene prostor se obavezno treba očistiti i dezinficirati kao i svi rekviziti za igru sukladno uputama za rad vrtića, koje su dostupne na mrežnim stranicama HZJZ-a.


2. Preporuke za kupce.


Provoditi redovnu higijenu ruku. Kad god je moguće potrebno je prati ruke tekućim sapunom i toplom vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi. Ako to nije moguće, potrebno je koristiti dezinfekcijsko sredstvo (npr. na bazi 70% alkohola ili drugo dezinfekcijsko sredstvo registrirano kao antiseptik za primjenu na ljudskoj koži). Vidljivo zaprljane ruke potrebno je te meljito oprati, budući da dezinfekcijsko sredstvo nije dovoljno za uklanjanje vidljive nečistoće.

Maske. Unutar trgovačkog centra preporučuje se da se nose medicinske maske ili maske za lice koje prekrivaju usta i nos.

Odgoda dolaska u trgovački centar u slučaju bolesti. Osobe koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu i/ili simptome akutne respiratorne infekcije trebaju odgoditi svoj dolazak u trgovački centar te se obratiti nadležnom liječniku.

 

3. Preporuke za osoblje trgovačkog centra


Maksimalna zaštita kupaca i osoblja trgovačkog centra. Osoblje treba prilikom interakcije s kupcem koristiti zaštitnu masku koja uvijek treba prekrivati i nos i usta. Treba im stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će periodički dezinficirati ruke. Ako je moguće, treba osigurati razmak od minimalno 1,5 metra između poslužitelja ili blagajnika i kupca prilikom izdavanja i plaćanja robe. Ako je moguće, treba ugraditi zaštitnu pregradu na mjestu posluživanja i na blagajni, koja će fizički odvojiti blagajnika od kupca. Treba poticati beskontaktno plaćanje kreditnim karticama.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Prije dolaska na posao, osoblje treba izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je viša od 37, 2 °C u jutarnjim satima i ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.

Dvosmjenski rad. Ako je moguće, rad treba organizirati dvokratno, na način da između prve i druge smjene bude barem sat vremena razmaka, što će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tijekom rutinskog čišćenja. Površine se dezinficiraju prebrisavanjem dezinficijensom na bazi alkohola ili nekim drugim sredstvom s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputam a proizvođača.


4. Preporuke za trgovine i ugostiteljske objekte u trgovačkom centru


Trgovine i ugostiteljski objekti u trgovačkom centru trebaju raditi u skladu s odlukama Stožera civilne zaštite i postojećim preporukama za te djelatnosti izvan trgovačkog centra. 

Ostale djelatnosti. Sve ostale djelatnosti (kina i dr.) koje su inače u okviru redovite ponude trgovačkog centra započinju sa svojim radom u vrijeme i na način kako je propisano odlukama Stožera civilne zaštite.


Maske za lice. Preporučuje se nošenje maski za lice u zatvorenom prostoru. Osim medicinskih maski mogu se koristiti i platnene maske za lice koje se peru na minimalno 60°C i ponovno koriste.

Nacionalni parkovi i parkovi prirode

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode od ponedjeljka, 11. svibnja, počinju s radom.

Park prirode Kopački rit
Park prirode Kopački rit od 11. svibnja ponovo otvara svoja vrata za posjetitelje. Posjet parku odvijat će se uz pridržavanje svih mjera fizičke udaljenosti i higijenskih standarda, a ribolovci će ponovo moći na vodu uz kupnju  dnevnih i godišnjih dozvola na našem Prijemnom centru u Kopačevu. Posjetitelji se posebno upozoravaju da pristup na gradilišta na pristaništu jezera Sakadaš i u kompleksu dvoraca Tikveš ni u kom slučaju nije dozvoljen zbog njihove vlastite sigurnosti. Više informacija je na poveznici.

Park prirode Papuk
Park prirode Papuk otvara svoja vrata od 11. svibnja. Ulaznica po simboličnoj cijeni od 10 kuna moći će se kupiti svakog dana od 07:00 do 19:00 sati, a rad u parku će se provoditi u skladu s uputama nadležnih službi. Sve posjetitelje Park će naknadno obavijestiti o načinu rada Adrenalinskog parka Duboka, Kamp odmorišta Duboka te Kuće Panonskog mora. Više informacija je na poveznici.

Nacionalni park Brijuni
Nacionalni park Brijuni otvara se za individualne posjetitelje u ponedjeljak, 11. svibnja. Način rada provodit će se u skladu s uputama Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Stožera civilne zaštite. Ponovno će započeti organizirani izleti na Veliki Brijun uz vodstvo stručnih vodiča, po promotivnim povoljnijim cijenama ulaznica od 95 kuna za odrasle i 50 kuna za djecu 4-14 godina. Termini izleta su 9.00-11.00,  11.30-14.00 te 13.30-16.00 sati. Posjetitelji će moći i samostalno, bez stručnog vodiča obilaziti Veliki Brijun uz korištenje nove mobilne aplikacije za vođenje posjetitelja Brijuni Pocket Guide. Više informacija je na poveznici.

POLICIJA

Nacionalni Park Sjeverni Velebit
Nacionalni park Sjeverni Velebit i centar za posjetitelje Kuća Velebita otvoreni su za posjetitelje od 11. svibnja. Radno vrijeme ulaza Babić Siča je ponedjeljka do nedjelje od 08:00 do 16:00 sati, a Centra za posjetitelje Kuće Velebita od utorka do nedjelje od 08:00 do 16:00 sati. U skladu s mjerama održavanja fizičke distance za sada je posjet Parku kao i Kući Velebita moguć isključivo za individualne posjetitelje, dok grupne posjete i radionice trenutno nije moguće ostvariti. U Centru za posjetitelje Kući Velebita potrebno je osigurati fizički razmak među posjetiteljima te između posjetitelja i djelatnika, a istovremeno u prostoru može boraviti 25 osoba. Više informacija je na poveznici.

Park prirode Velebit
Park prirode Velebit otvara se za posjetitelje 11. svibnja. Kako su još uvijek na snazi mjere koje zabranjuju grupe veće od 5 osoba, posjet Parku je dozvoljen individualnim posjetiteljima, a za organizirane grupe će se dozvoliti sukladno uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uvala Zavratnica bit će otvorena svakog dana od 11 do 19 sati, a prilikom posjete Parku potrebno je pridržavati se mjera fizičke udaljenosti i propisanih higijenskih standarda. Više informacija je na poveznici.

Nacionalni park Plitvička jezera
Nacionalni park Plitvička jezera za svoje posjetitelje otvara svoja vrata od 11. svibnja 2020. godine. Radno vrijeme Parka je od 08:00 do 19:00 sati, dok je kupnja ulaznica moguća do 17:00 sati. Prometuje samo kratka linija broda (P1-P2) i to od 08:30 do 19:00, dok panoramski vlak ne prometuje. Sukladno mjerama održavanja fizičke distance, kreirani su privremeni programe obilaska Parka, a otvoreno su i ugostiteljski objekti Kozjačka draga, Kupalište, Labudovac i Vučnica. Više informacija je na poveznici.

Plitvicka jezera

Park prirode Vransko jezero
Park prirode Vransko jezero se otvara za posjetitelje od ponedjeljka, 11. svibnja. U skladu s trenutnim uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo posjet Parku je dozvoljen isključivo individualnim posjetiteljima. Posjet organiziranih grupa će se dozvoliti sukladno novim Odlukama i uputama Stožera civilne zaštite RH i HZJZ-a. Više informacija je na poveznici.

Park prirode Telašćica
U okviru postupnog ublažavanja restrikcija vezanih uz COVID-19, odlukom Vlade RH, Park prirode Telašćica će ponovno biti otvoren  za posjetitelje od ponedjeljka, 11.5.2020. Kako su još uvijek na snazi mjere koje zabranjuju grupe veće od 5 osoba, posjet Parku je dozvoljen individualnim posjetiteljima a za organizirane grupe će se dozvoliti sukladno uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Posjet parku odvijat će se uz pridržavanje svih mjera fizičke udaljenosti i higijenskih standarda. Više informacija je na poveznici.

Nacionalni park Krka
Nacionalni park „Krka“ ponovno je otvoren za posjetitelje od ponedjeljka 11. svibnja po promotivnoj cijeni ulaznica od 50 kuna za odrasle i 25 kuna za djecu i mlade od 7 do 18 godina. Djeca do 7 godina imaju besplatan ulaz. Više informacija je na poveznici.

Park prirode Biokovo
Od 11. svibnja Park prirode Biokovo ponovo otvara svoja vrata za posjetitelje. Kako su još uvijek na snazi mjere koje zabranjuju grupe veće od 5 osoba – posjet Parku je dozvoljen individualnim posjetiteljima a za organizirane grupe će se dozvoliti sukladno uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Posjet parku odvijat će se uz pridržavanje svih mjera fizičke udaljenosti i higijenskih standarda. Više informacija je na poveznici.

Nacionalni park Mljet
NP Mljet otvara vrata posjetiteljima 11. svibnja. Uz promotivne cijene ulaznica u razdoblju do 18. lipnja 2020. posjetitelji će imati priliku posjetiti naše najstarije morsko zaštićeno područje. U želji da Park bude dostupniji prvenstveno domaćim posjetiteljima, cijena ulaznica u promotivnom razdoblju iznosi 50 kuna za odrasle te 30 kuna za učenike i studente. Ulaz za djecu ispod 7 godina je i dalje besplatan. Ulaznica uključuje i vožnju električnim brodom te posjet otoku Sv. Marija u srcu Velikog jezera. Više informacija je na poveznici.

Park prirode Lastovsko otočje
U okviru postupnog ublažavanja restrikcija vezanih uz COVID-19, odlukom Vlade RH, Park prirode Lastovsko otočje će ponovno biti otvoren za posjetitelje od ponedjeljka, 11. svibnja. Posjet parku odvijat će se uz pridržavanje svih mjera fizičke udaljenosti i higijenskih standarda. Više informacija je na poveznici.

Pravila za posjetitelje parkova

Budući da i dalje postoji rizik prijenosa bolesti COVID-19, mole se posjetitelji da se pridržavaju mjera fizičke distance i higijenskih standarda:

Fizička distanca na otvorenom: potrebno je održavati fizičku distancu od 1,5 metra među osobama. Pri tome pratitelj djeteta i dijete ne moraju održavati fizičku distancu. Potrebno je obratiti pažnju da se izbjegava grupiranje na jednom mjestu.

Preporuča se češće dezinficirati ruke te izbjegavati dodirivanje lica, usta i očiju nečistim rukama.

Pridržavajte se svih općih i higijenskih mjera HZJZ:

Što češće perite ruke, a obavezno, nakon korištenja toaleta, nakon čišćenja nosa te uvijek kada ruke izgledaju prljavo; za pranje ruku treba koristiti toplu tekuću vodu iz slavine i sapun, a ako to u datom trenutku nije izvedivo možete koristiti i dezinfekcijsko sredstvo na bazi alkohola (najmanje 60% etilnog alkohola) koje treba dobro utrljati u dlanove.

Kada kašljete i kišete prekrijte usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije odbacite u koš za otpad s poklopcem te operite ruke. Pri kašljanju i kihanju okrenite lice od drugih osoba.

Izbjegavajte dodirivanje očiju, nosa i usta, jer tim putem virus može ući u tijelo.

Nošenje medicinske maske obavezno je ako imate respiratorne simptome. Prije i nakon uklanjanja maske s lica obvezno je provesti higijenu ruku (pranje ili dezinfekciju).

Kako bi zaštitili sebe i druge preporučeno je korištenje maski i rukavica, pogotovo u zatvorenim prostorima te na mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi (info punkt, WC i sl.).

Izbjegavajte rukovanje, grljenje i poljupce te održavajte razmak od barem 2m kod razgovoraAko imate simptome respiratorne bolesti (kašalj, kihanje, grlobolja, povišena tjelesna temperatura, kratak dah): ostanite kod kuće i javite se telefonom (ili e-porukom) izabranom liječniku.

Preporučujemo da osobe starije od 65 godina te osobe s kroničnim nezaraznim bolestima izbjegavaju posjećivanje i ulaženje u prenapučena javna područja ili mjesta.

Kladionice

Od ponedjeljka, 11. svibnja, dozvoljen je rad i kladionicama. Još se čekaju upute HZJZ-a za te objekte.