News

Komentari 5

Povrat preplaćenog novca za račun za struju može se dobiti na račun ili poštansku uputnicu

Povrat preplaćenog novca za račun za struju može se dobiti na račun ili poštansku uputnicu

Na Moj HEP može se provjeriti stanje svog računa pa obračunati preplaćeno s novom uplatom ili zatražiti isplatu viška

Može li se dobiti preplaćeni iznos, pitali smo HEP.

- Kupci HEP Elektre imaju pravo, ako žele, dobiti povrat preplaćenog ili viška uplaćenog iznosa. To može biti na tekući račun kupca ili preko poštanske uputnice. Povrat može tražiti sam potrošač ili njegov opunomoćenik uz punomoć ovjerenu kod bilježnika. Obrazac koji treba popuniti može se naći na našoj internetskoj stranici, a tamo je i popis poslovnica u koje se mogu obratiti.

- Uvid u stanje računa za potrošnju u kućanstvu može se provjeriti i na aplikaciji Moj račun. Tamo se mogu pogledati sve uplate i zaduženja, napraviti informativni obračun te provjeriti potrošnja i idući datum očitanja - kažu u HEP-u.

Najčitaniji članci