News

Komentari 0

Primorac: Nova EU pravila o potporama ne bi trebala ugrožavati jedinstveno tržište

Primorac: Nova EU pravila o potporama ne bi trebala ugrožavati jedinstveno tržište

Primorac je komentirao i zimske ekonomske prognoze koje je Komisija u ponedjeljak objavila i u kojima su poboljšane procjene rasta hrvatskog gospodarstva u odnosu na prethodne, jesenske prognoze

EU pravila o državnim potporama ne bi se trebala olabaviti u mjeri u kojoj bi to dovelo u nepovoljan položaj poduzeća koja nemaju veliku fiskalnu moć, izjavio je utorak ministar financija Marko Primorac nakon sastanka ministara financija država članica EU-a.

- Smatramo da ta pravila ne bi trebalo fleksibilizirati u toj mjeri da ona ugroze poslovanje subjekata koji posluju u onim državama koje nemaju dovoljnu fiskalnu snagu da pruže potporu svome gospodarstvu u jednakoj mjeri kao što to imaju veće snažnije i države- rekao je Primorac.

Europska komisija predložila je labavljenje pravila o državnim potporama za ulaganja u obnovljivu energiju, dekarbonizaciju industrije, vodik i vozila s nultom emisijom, dijelom kao odgovor na američki Zakon o smanjenju inflacije (IRA).

Naime, taj američki zakon predviđa 369 milijardi dolara subvencija i poreznih olakšica za američke proizvođače u području obnovljive energije i čistih tehnologija, zbog čega se u Europi pribojavaju bijega tvrtki u SAD.

Više zemalja članica u vezi s tim prijedlogom je izrazilo zabrinutost da bi to moglo dovesti do pretjeranih, neciljanih subvencija i ugroziti integritet jedinstvenog tržišta s obzirom da bogatije i manje zadužene zemlje imaju više fiskalnog prostora za potporu svojim poduzećima, koja bi tako bila nelojalna konkurencija tvrtkama iz drugih članica koje ne mogu u toj mjeri podupirati svoje gospodarstvo.

Komisija je zasad samo iznijele ideje, a konkretni zakonodavni prijedlozi očekuju se sljedeći mjesec i to prije sastanka na vrhu čelnika EU-a koji će se održati 23. i 24. ožujka. U izradi tih prijedloga Komisija će uzimati u obzir stajališta država članica, koje na kraju donose konačnu odluku.

- Mi podržavamo konstruktivan dijalog u tom smjeru i smatramo da treba očuvati integritet jedinstvenog tržišta i isto tako zadržati kohezijsku politiku kao dominantnu politiku kada govorimo o redistribuciji sredstava EU-a- dodao je Primorac.

EU ministri razgovarali o smanjivanju potpora i subvencioniranja cijena energenata

Primorac je komentirao i zimske ekonomske prognoze koje je Komisija u ponedjeljak objavila i u kojima su poboljšane procjene rasta hrvatskog gospodarstva u odnosu na prethodne, jesenske prognoze.

- Sada nam se prognozira stopa rasta od 1,2 posto ove godine, a u jesenskim prognozama bilo je 1 posto. Naša je prognoza 0,7 posto i nadamo se de ćemo i mi svoju prognozu revidirati- rekao je Primorac.

Najnoviji statistički podaci pokazuju da je izbjegnuta tehnička recesija u više država članica, prije svega zbog pozitivnih kretanja na tržištu energenata, gdje su cijene znatno pale, a i blaga zima je tome pridonijela, rekao je Primorac.

Ministar Primorac kaže I da se pad cijena energenata pokazuje prilično stabilnim te su one niže od svih prethodnih procjena. Stoga se u kontekstu rasprava o fiskalnoj politici u europodručju ministri razgovarali o potrebi fleksibiliziranja, tj. smanjivanja potpora i subvencioniranja cijena energenata.

Ministri su razgovarali i o prijedlogu Europske komisije o promjenama pravila o javnim financijama, čiji je cilj sačuvati održivost javnog duga.

- Tu ćemo voditi odgovornu politiku na način da razmotrimo i u okviru daljnjeg strukturiranja našega paketa mjera sve ono što je potrebno kako bi se te potpore dodatno fleksibilizirale, polako ublažile, da ne kažem i eliminirale jednim dijelom, a sve zbog očuvanja fiskalne stabilnosti, prije svega, ali i izbjegavanja svih onih negativnih učinaka koje takve potpore mogu imati na gospodarstvo. Svi smo se složili kako je potrebno u definiranju budućih paketa mjera voditi računa o tome da potpore budu ciljane, da budu privremene i tim ciljevima ćemo se voditi i u strukturiranju budućeg paketa mjera- rekao je Primorac.

 

 

Najčitaniji članci