News

Komentari 1

Pronađeni ostaci nadgrobne ploče biskupa Luke Baratina

Ostaci nadgrobne ploče biskupa Luke Baratina pronađeni su u saniranju posljedica potresa u podu apside katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije i svetih Stjepana i Ladislava i pripremi za hitne građevinske radove u samoj apsidi. Po pronalasku kamenih dijelova u katedralu su došli arheolozi iz Muzeja grada Zagreba na čelu s muzejskim savjetnikom Borisom Matićem koji su konstatirali da se radi o izuzetnom pronalasku jer se radi o ponajboljem djelu renesansne skulpture u kontinentalnoj Hrvatskoj. Riječ je o vrsnom primjeru renesansne skulpture u kontinentalnoj Hrvatskoj, a isklesana je od crvenoga mramora te prikazuje portret pokojnika s biskupskom mitrom pored kojega je položen biskupski štap. Zagrebački biskup Luka, u literaturi spominjan i kao Luka Kothrar ili Baratin, a u posljednje vrijeme Luka de Szeged, jedan je od nositelja razvoja renesansne umjetnosti na prostoru Zagrebačke nadbiskupije. Prije negoli ga je u travnju 1500. hrvatsko-ugarski kralj Vladislav II. imenovao zagrebačkim biskupom, bio je bosanski te čanadski biskup, istaknuta ličnost iz okoline dvora hrvatsko-ugarskoga kralja Matije Korvina, rizničar i kraljev tajnik.

Pronađeni ostaci nadgrobne ploče biskupa Luke Baratina