News

Komentari 4

Razorni potres je 1880. uništio Zagreb. Herman Bolle je od ruševina napravio velegrad

Razorni potres je 1880. uništio Zagreb. Herman Bolle je od ruševina napravio velegrad

Nikad ne vidjeh užasnije slike, ne oćutih dublje žalosti za svoga vijeka, pisao je Šenoa koji je radio na popisivanju šteta nakon potresa kao vijećnik. Oštećene su tisuće kuća i zgrada

Potres koji je u jutro 9. studenog 1880. godine  pogodio Zagreb bio je razoran.