Obavijesti

News

Komentari 1

Revizija: Propusti u upravljanju strateškim robnim zalihama

Revizija: Propusti u upravljanju strateškim robnim zalihama

Državni ured za reviziju obavio je reviziju učinkovitosti upravljanja strateškim robnim zalihama za 2019. i 2020., utvrdio je određene nepravilnosti i propuste

No kako je dokumentacija temeljem koje je to učinio imala oznaku „vrlo tajno“, izvješće o tome ne može objaviti.

„Reviziju samo obavljali na temelju dokumentacije koja je nosila oznaku 'vrlo tajno', pa smo i naše izvješće morali označiti istom oznakom“, rekla je u četvrtak Hini glasnogovornica Ureda Biserka Čoh Mikulec.

Potvrdila je da su revizijom utvrđene određene nepravilnosti i propusti, za što je dano 17 naloga i preporuka.

„Oni su obvezni po tome postupiti i obavijestiti Ured, ali mi to izvješće ne smijemo objaviti“, kazala je Čoh Mikulec dodavši kako je Ured izvješće po posebnoj proceduri dostavio danas i Saboru.

Opet zakazao još jedan sustav kontrole: Državni revizori uopće nisu otkrili Horvatove potpore
Opet zakazao još jedan sustav kontrole: Državni revizori uopće nisu otkrili Horvatove potpore

Ured je u četvrtak Saboru dostavio brojna izvješća, među njima i ona koja se tiču 70 općina i gradova.

Općine Gradina i Povljana dobile su nepovoljna mišljenja za financijske izvještaje i usklađenost poslovanja, Kloštar Podravski samo za financijske izvještaje.

Gradina je za održavanje nerazvrstanih cesta i rušenje kuća utrošila 3, 4 milijuna kuna, a iz dokumentacije se ne vidi mjesto i vrijeme tih poslova.

Nema dokumentacije za dio isplata, ne zna se za što je potrošena reprezentacija...

Od kraja 2017. do kraja 2019. predujmom je platila 6, 5 milijuna kuna, a za značajan dio isplata nema dokumentacije iz koje bi bila vidljiva namjena. Potraživanja od 1, 5 milijuna kuna više se ne mogu naplatiti jer općina nije pravodobno poduzimala mjere za naplatu.

Općina je dobavljačima od siječnja 2018. do travnja 2020. doznačila više od 16, 6 milijuna, no nema dokumentacije temeljem čega, neke su obveze plaćene dva puta. Istodobno, zaduživala se za redovno poslovanje, a te obveze iznose 6, 5 milijuna kuna.

Povljana nije uredno vodila poslovne knjige ili ih nije uopće ustrojila pa se ne zna točno stanje imovine, obveza i rezultata poslovanja.

Vučković o opomeni Europske komisije oko tune: To je revizija za razdoblje 2016.-2019.
Vučković o opomeni Europske komisije oko tune: To je revizija za razdoblje 2016.-2019.

Računi za reprezentaciju iznose joj 403.419 kune, zna se da je to potrošeno na hranu i piće, ne i za koju svrhu. Pojedine rashode općina je ostvarila 83 posto više nego je planirala, pojedine nije ostvarila, iako ih je planirala. Plan nabave za 2020. nije donesen.

Državni ured je u 2021. obavio 254 revizije, kojima je obuhvaćen 771 subjekt.

Među ostalim, obavljene su financijske revizije Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna za 2020., 23 korisnika državnog proračuna, 70 lokalnih jedinica, 35 trgovačkih društava u vlasništvu tih jedinica, 45 političkih stranaka i šest nezavisnih zastupnika, 40 turističkih zajednica, dvije neprofitne organizacije itd.