News

Komentari 4

Tomislav Tomašević predstavio je aplikaciju Otvoreni zrak za mjerenje kvalitete zraka

Tomislav Tomašević predstavio je aplikaciju Otvoreni zrak za mjerenje kvalitete zraka

Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika predstavio je aplikaciju Otvoreni zrak, koju su uz instalaciju novih mjernih stanica u Zagrebu postavili kako bi građani mogli jednostavnije pratiti kvalitetu zraka u gradu

“Internetska aplikacija omogućuje građanima sustavne i pristupačne informacije građanima o kvaliteti zraka u Zagrebu”, kazao je Tomislav Tomašević na konferenciji za medije.

Zajedno s članovima radnih grupa platforme Možemo!, Tomašević je predstavio internetsku aplikaciju Otvoreni zrak, koja je od danas dostupna na poveznici zrak.mozemo.hr, a koju su osmislili i napravili članovi platforme Možemo! uz volonterski rad. 

Poručio je da će digitalne tehnologije, koje je u zadnjih 20 godina postojeća gradska vlast koristila da bude neransparentna i neučinkovita, biti poluga za transformaciju upravljanja gradom. 

Osim sustavnog informiranja javnosti, Tomašević je najavio da će se baviti i značajnim izvorima zagađenja - a to su, u najvećoj mjeri, automobilski promet, lož ulje i neadekvatno korištenje biomase te odlagalište Jakuševec koje planira zatvoriti. 

Članovi radne grupe za digitalni grad  Sarah Baron-Brljević i Dražen Lučanin te Tonko Bogovac, član kvartovske grupe Novi Zagreb - istok istaknuli su da je nabava mjernih uređaja koštala oko 8 tisuća kuna. U Zagrebu ih je postavljeno 10 na više lokacija gdje do sada nije bilo mjerenja - u Svetoj Klari, na Trnju, u Dubravi, na Gornjem Grada, a jedan će senzor biti postavljen u Kozari putevima. Na platformi su dostupni i podaci postojećih mjernih postaja, a pokazuju kvalitetu zraka u četiri kategorije kao i razine lebdećih čestica.

"Izuzetno je važno da lebdeće čestice mjerimo na sustavan način. U Zagrebu postoje četiri mreže mjernih postaja koje mjere i lebdeće čestice, no sve četiri mreže nisu koordinirane i ne postoji centralizirani sustav gdje bi građani mogli pronaći te informacije", kazao je Bogovac.

Najčitaniji članci