News

Komentari 9

Traže da zaključavaju spise, a oni nemaju ormare s bravama

Traže da zaključavaju spise, a oni nemaju ormare s bravama

Ravnatelj Porezne uprave uputio je prošli mjesec ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave uputu o postupanju sa spisima i imovinom Porezne uprave

Ravnatelj Porezne uprave uputio je prošli mjesec ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave uputu o postupanju sa spisima i imovinom Porezne uprave, u kojoj se navodi kako su službenici dužni brinuti se za svoj okoliš, osobnu i sigurnost i zdravlje sebe i drugih zaposlenika te opreme koja im je dana na korištenje.

U uputi se navodi kako su službenici po završetku radnog vremena dužni spremiti dokumente i spise, zaključati ormare, stolove i kase, te zaključati prostorije u kojima rade, a eventualni gubitak ključa moraju odmah prijaviti nadležnoj službi za opće poslove radi izrade novog ključa odnosno brave, izvijestio Siniša Kuhar iz  Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika.

Ova, naizgled razložna uputa izazvala je nevjericu među službenicima Porezne uprave, posebice onima u područnim uredima, koji bi rado pospremili i zaključali predmete koje obrađuju, kada bi imali ormare s vratima i bravama umjesto otvorenih polica ili ne bi morali spise držati po vrećama i registratorima na podu kancelarija.

Tamo gdje i postoje ormari ili stolovi koji se zaključavaju, bravice na njima rijetko su ispravne, a radnim prostorijama u popodnevnim satima „švrljaju" čistačice koje nisu zaposlenice Porezne uprave, već poslove čišćenja obavljaju kao zaposlenice servisa za čišćenje koji su angažirani zbog „outsourcinga" pomoćno-tehničkih poslova.

O tome koliko je službenicima moguće brinuti se o svom okolišu, zdravlju i sigurnosti u uvjetima posvuda odloženih predmeta i koliko je efikasno čišćenje radnih prostorija u kojima se čistačice upozoravaju da predmete na podu ne diraju, ne treba ni govoriti, posebice kad se zna da se prethodna ravnateljica u svom dopisu Državnom uredu za središnju javnu nabavu požalila na loše higijenske uvjete nakon provedenog „outsourcinga" pa čak i pojavu glodavaca, kažu u Sindikatu.

Prijedlog Sindikata je - prvo ormari i brave pa onda upute, a odgovornost za nezaključane predmete kojima u popodnevnim satima pristup imaju čistačice vanjskih servisa ne mogu snositi službenici, već oni koji omogućavaju pristup trećim osobama u državna tijela. 

Porezna: Djelatnici su dužni postupati po pravilima

Iz Porezne uprave podsjećaju sve djelatnike da su obvezni postupati sukladno načelu učinkovitog gospodarenja i da su dužni pažljivo postupati s državnom imovinom i ostalim financijskim sredtsvima koja su im predana na korištenje. 

- Djelatnici se za nabavu sredstava za rad trebaju obratiti nadležnim Službama za opće poslovanje područnih ureda.

Najčitaniji članci