Obavijesti

News

Komentari 89

USKOK zatražio istražni zatvor za Patrika i Tamaru Šegotu, otkrili su i za što ih se tereti

USKOK zatražio istražni zatvor za Patrika i Tamaru Šegotu, otkrili su i za što ih se tereti

USKOK se oglasio priopćenjem oko uhićenja petero ljudi, među kojima je i bivši direktor Gradskih groblja Patrik Šegota, te njegova sestra Tamara Šegota

Kako stoji u priopćenju, nakon višemjesečnih izvida koje su proveli u suradnji s PNUSKOK-om i Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave, USKOK je donio dva rješenja o provođenju istrage zbog koruptivnih kaznenih djela. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa ...

Video vijesti 14.07.2021. VIDEO

- Prvo rješenje o provođenju istrage doneseno je protiv dvoje hrvatskih državljana (1976., 1972.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja mita u gospodarskom poslovanju i pomaganja u primanju mita u gospodarskom poslovanju.
Osnovano se sumnja da je I. okr., od prosinca 2019. do 8. srpnja 2021. u Zagrebu, nakon što je imenovan za voditelja podružnice Zagrebačkog holdinga d.o.o. Gradska groblja Zagreb, dogovorio sa sada pokojnim poduzetnikom (dalje: poduzetnik) koji je bio stvarni vlasnik dva trgovačka društva, da će mu pogodovati tako što će suprotno propisanim pravilima postupanja njegovim društvima omogućiti dodjelu poslova izvođenja radova za potrebe podružnice Gradskih groblja Zagreb, kao i dodjelu zemljišta za postavljanje četiri montažna objekta radi prodaje cvijeća, za što će ga poduzetnik novčano nagraditi, što je i učinio kroz isplate trgovačkom društvu u vlasništvu II. okr. te besplatnim izvođenjem radova izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu I. okr. - priopćio je USKOK. 

Nadalje, dogovorili su se da će društvo kojeg je kao vlasnik i direktor formalno upisana II. okr., sestra I. okrivljenog, ispostaviti trgovačkom društvu poduzetnika račune na ime pruženih savjetodavnih usluga, iako one nisu obavljene. 

Tomašević: Bukovec je banuo u Korlaetov ured, htio se naplatiti ali nije bilo dokumentacije
Tomašević: Bukovec je banuo u Korlaetov ured, htio se naplatiti ali nije bilo dokumentacije

-  U tu svrhu je II. okr., na traženje I. okr. i poduzetnika, u ime svog društva potpisala s poduzetnikovim društvom fiktivni Ugovor o savjetodavnim uslugama i poslovnoj suradnji i potom za neizvršene usluge ispostavila više računa na temelju kojih je društvo poduzetnika na račun društva II. okr. isplatilo najmanje 673.050,00 kuna, iako za to nije bilo osnove. Sukladno ranije postignutom dogovoru, poduzetnikovo društvo je sve do kraja svibnja 2021. godine vršilo radove izgradnje a za koje nije ispostavljalo račune niti tražilo plaćanja. Slijedom ranije postignutog dogovora I. okr. je, direktno ili putem trećih trgovačkih društava, u više navrata osigurao angažiranje poduzetnikovih društava za izvođenje radova za Gradska groblja Zagreb - stoji u priopćenju. 

- Naime, I. okr. je prvo pokrenuo više postupaka jednostavne nabave te naložio dostavljanje poziva na podnošenje ponuda društvima kako je to prethodno dogovorio s poduzetnikom, znajući da će poduzetnikovo društvo dostaviti najpovoljniju ponudu. Nakon toga su poduzetnikova društva dobivala razne radove na objektima kojima upravljaju Gradska groblja Zagreb, između ostalog i konzervatorske radove na objektima zaštićenog kulturnog dobra, kao i radove popravaka i zaštite od urušavanja nakon potresa, za koje su poduzetnikova društva ispostavljala račune Gradskim grobljima Zagreb, a dio kojih je i plaćen prema nalogu I. okr. iako uz pojedine račune nije priložena vjerodostojna dokumentacija o izvršenim radovima - priopćili su. 

Nova snimka: Bandić pjeva uz tamburaše 'Sretan rođendan' poduzetniku koji je davao mito
Nova snimka: Bandić  pjeva uz tamburaše 'Sretan rođendan' poduzetniku koji je davao mito

Nadalje je I. okr. tijekom kolovoza i rujna prošle godine, sukladno dogovoru s poduzetnikom, inicirao pokretanje postupka nabave za dodjelu zemljišta u vlasništvu Gradskih groblja u zakup za postavljanje četiri montažna objekta radi prodaje cvijeća, svijeća, cvjetnih aranžmana i suvenira. Pri tome je, kao predstavnik naručitelja, a kako bi onemogućio ostale ponuditelje, odredio kratak rok trajanja javnog poziva.  

- Pritom je poduzetnik, kako bi prikrio sebe kao stvarnog zakupca, dogovorio s povezanim osobama da na svoja imena osnuju četiri trgovačka društva s kojima će pristupiti postupku po pozivu Gradskih groblja Zagreb za zakup navedenog zemljišta. Zatim su ta društva, prema uputama koje im je dao poduzetnik, a koje je prethodno njemu dao I. okr., dostavila ponude sa identičnom cijenom zakupa na navedeni poziv, a nakon toga je I. okr. Povjerenstvu za provedbu postupka i odabir najpovoljnije ponude prezentirao sadržaj ponuda na način da je Povjerenstvo kao najpovoljnije odabralo ponude društava osoba povezanih s poduzetnikom. Uslijed nesposobnosti odabranih društava da započnu s prodajom prije blagdana Svih Svetih, I. okr. je angažirao vlasnicu jednog uslužnog obrta da organizira poslovanje u tim objektima tijekom sljedeća tri mjeseca. Na opisani način I. okr. je poduzetnikovim društvima omogućio dobivanje posla izvođenja radova na grobljima u Gradu Zagrebu u vrijednosti od 3.944.195 kuna, od čega su ista naplatila 2.883.262 kuna te dobivanje u zakup zemljišta za objekte za prodaju, za što je kao obećanu nagradu primio najmanje 673.050 kuna, isplatama u korist društva njegove sestre II. okr., te besplatno izvođenje radova na izgradnji građevine u vlasništvu navedenog društva, čiji je stvarni vlasnik I. okrivljeni - stoji u priopćenju. 

Šegotin slatki život: Kako je uživao uz bok Milanu Bandiću
Šegotin slatki život: Kako je uživao uz bok Milanu Bandiću

USKOK je predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika. 

Zatražili istražni zatvor i za dvije okrivljenice

Drugo rješenje o provođenju istrage doneseno je protiv troje hrvatskih državljana (1956., 1970., 1966.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja i davanja mita. (15. 7. 2021.)

- Osnovano se sumnja da je I. okr. voditeljica zemljišnoknjižnog odjela u Općinskom sudu u Sesvetama te ovlaštena zemljišnoknjižna referentica, 8. veljače 2021. u Sesvetama dogovorila sa sada pokojnim poduzetnikom (dalje: poduzetnik) da se žurno izvrši upis kupoprodaje, pozajmice kao i uknjižba prava vlasništva u korist njegove supruge na temelju darovnog ugovora na nekretnini upisanoj u zemljišnim knjigama toga suda te da joj kao nagradu za izvršene radnje preda 4.000,00 kuna. Također je I. okr. dogovorila sa sebi podređenom II. okr., ovlaštenom zemljišnoknjižnom referenticom u zemljišnoknjižnom odjelu Općinskom sudu u Sesvetama, da provede predmetne upise, za što će joj biti isplaćena odgovarajuća naknada od strane poduzetnika, a što je II. okr. i učinila. Potom je poduzetnik po svom zaposleniku I. okr. najprije dostavio dokumentaciju potrebnu za traženi upis u zemljišnim knjigama, koje je II. okr. provela, a onda je svom zaposleniku predao i kuvertu s novcem koju je ovaj odnio u prostorije zemljišnoknjižnog odjela navedenog suda i predao je I. i II. okr. koje su navedeni iznos potom podijelile - priopćio je USKOK. 

Ekskluzivno: Patrik Šegota, Bandić, Prica i Bukovec koji je davao mito zajedno na proslavi
Ekskluzivno: Patrik Šegota, Bandić, Prica i Bukovec koji je davao mito zajedno na proslavi

Osnovano se sumnja da su I. i II. okr. od 1. do 13. ožujka ove godine u Sesvetama i Zagrebu dogovorile s poduzetnikom da se na nekretnini upisanoj u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Sesvetama, koja je u vlasništvu njegovog trgovačkog društva, odmah izvrši upis založnih prava u korist dva trgovačka društva i jedne privatne osobe, te da im kao nagradu za upise preda 4000 kuna. 

- Nakon toga je II. okr. provela tražene upise, za što joj je poduzetnik putem svog suradnika predao iznos od 3.000,00 kuna, koji je ona primila za sebe i I. okr., a koji iznos su potom podijelile. Osim toga se osnovano sumnja da je 23. lipnja 2021. u Sesvetama i Zagrebu, I. okr. s II. okr. dogovorila da se na nekretnini u vlasništvu trgovačkog društva čiji je vlasnik i odgovorna osoba sin III. okr., žurno izvrši upis brisanja založnog prava Republike Hrvatske, Ministarstva financija, te uknjižba založnog prava na temelju Ugovora o založnom pravu radi osiguranja novčane tražbine od 449.982,76 kuna u korist Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb. Zauzvrat im je, kao nagradu za izvršene upise, III. okr. trebao predati 500,00 kuna. Nakon toga je II. okr. provela tražene upise, za što joj je III. okr. predao 500,00 kuna za nju i I. okr., koji iznos su također međusobno podijelile - stoji u priopćenju.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv dvije okrivljenice.