News

Komentari 24

Vatikan 2011. godinu zaključio s gubitkom od 15 milijuna eura

Vatikan 2011. godinu zaključio s gubitkom od 15 milijuna eura

Najviše je potrošeno na osoblje i na sredstva informiranja, glasilo, radio i TV. Na gubitke na završnom računu je utjecalo negativno kretanje svjetskih tržišta

Sveta Stolica zaključila je 2011. godinu s manjkom od gotovo 15 milijuna eura, obznanio je vatikanski ured za tisak. Vatikanski muzeji i Petrov novčić popravljaju "svetu“ bilancu.

Najviše je potrošeno na osoblje, koje su 31. prosinca 2011. godine činila točno 2832 čovjeka, te na sredstva informiranja, odnosno glasilo Osservatore Romano, radio i televiziju. Nakon dvodnevnog sastanka Kardinalskoga vijeća za razmatranje organizacijskih i gospodarskih problema Svete Stolice, kojim je predsjedao državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, obznanjen je završni račun Svete Stolice i uprave Države Grada Vatikana. Na gubitke je utjecalo negativno kretanje financijskih tržišta u svijetu.

Završni račun Države Grada Vatikana, što je neovisno tijelo i ne ovisi o prihodima Svete Stolice, zaključen je u plusu od gotovo 22 milijuna eura. U nadležnosti toga tijela 31. prosinca prošle godine bilo je točno 1887 zaposlenika. Za taj je rezultat posebno važan dohodak vatikanskih muzeja, koji su imali više od 5 milijuna posjetitelja koji su platili 91,3 milijuna eura. Vatikanski muzeji su, prema specijaliziranim popisima, svrstani među najvažnije na svjetskoj razini.

Petrov novčić, odnosno prilozi vjernika u potporu karitativnom djelovanju pape, veći su za oko 2 milijuna dolara u odnosu na 2010. godinu, te iznose više od 69,5 milijuna eura. Ekonomska pomoć crkvenih pokrajina iz cijeloga svijeta, za održavanje usluga koje Rimska kurija pruža općoj Crkvi, iznosi 32 milijuna dolara, što je 5 milijuna dolara više nego u 2010. godini. I vatikanska je banka, odnosno Ustanova za religijska djela (IOR), kao svake godine dala svoj prilog za potporu apostolske i karitativne službe pape, a u 2011. godini doprinijela je s 49 milijuna dolara.

Najčitaniji članci