News

Komentari 1

Za obroke se javilo 95% djece: Samo da i ovaj projekt ne završi s praznicima i prvim izborima

Za obroke se javilo 95% djece: Samo da i ovaj projekt ne završi s praznicima i prvim izborima

Ravnateljice i ravnatelji iščekuju hoće li dobiti prijeko potrebne kuharice, domare, opremu za kuhinje za besplatne obroke. I svi se pribojavaju da će tako dočekati i kraj školske godine, a poslije kako bude

Sve se odvija kako se i očekivalo. Ravnatelji i škole opet su odradili veliki posao i u manje od mjesec dana uveli školske obroke za svu djecu. Brojke pokazuju kako se za besplatnu prehranu u školama javilo više od 95% djece, što upućuje i na to da je ova mjera davno trebala biti prioritet. Možda još prije osam godina, kad su 24sata otvorila bolnu temu gladne djece u školama. Naravno, i ovaj projekt boluje od istih boljki kao i cijelo školstvo, a to je prvenstveno decentraliziranost upravljanja školama. Tako u nekim županijama i gradovima odavno imaju i besplatne obroke, i uređene kuhinje, i novitete u prehrani, u drugima su i sendviči stopostotno poboljšanje.