Pametna kuna

Komentari 4

Moram li platiti ako se ne poštuje Zakon o otpadu?

Moram li platiti ako se ne poštuje Zakon o otpadu?

Čitatelj nam se obratio s pritužbom na komunalne usluge koncesionara te pitao što ako se krši Zakon o komunalnom otpadu? Saznajte odgovor u nastavku.

Pitanje: Koncesionar za odvoz smeća ne pridržava se novog Zakona o komunalnom otpadu, te time krši sam Zakon i prema korisnicima šalje račun po nedozvoljenim kriterijima. Što u slučaju neplaćanja računa i kako sud reagira na to? 

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva:  Ako ste nezadovoljni uslugama i računom za odvoz komunalnog otpada, upućujemo Vas na mogućnost pisanog prigovora pružatelju usluge.

Odredbom članka 8. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09, 133/09) propisana je obveza svakog trgovca da omogući potrošačima podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, te obvezu da na iste odgovori najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Obzirom na navedeno, imate pravo podnijeti pisani prigovor pružatelju usluge ukoliko niste zadovoljni pruženom uslugom i računom.

Trgovac, odnosno pružatelj usluge je dužan očitovati Vam se o prigovoru najkasnije u roku od 15 dana.

Nadalje, vezano za dio Vašeg upita koji se odnosi na Zakon o otpadu, upućujemo Vas da se povodom istog obratite Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb, u čijoj je nadležnosti davanje mišljenja na navedeni Zakon.

  Kako se obračunava komunalni otpad?

Kao što nas je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva uputilo, obratili smo se nadležnom ministarstvu za detalje o Zakonu o otpadu koji čitatelja zanima. 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Zakon o otpadu propisuje da se kao kriterij količine za komunalni otpad iz kućanstva može primijeniti jedinica mase ili volumen otpada ili broj članova kućanstva, o čemu odluku donosi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave. Spomenuta odredba propisana je izmjenama Zakona o otpadu još 2008. godine, a na snazi je od 01.01.2010. godine.

Primjena načela 'onečišćivač plaća', propisanog Zakonom o zaštiti okoliša, u ovom slučaju podrazumijeva da troškove gospodarenja komunalnim otpadom snosi građanin koji predaje komunalni otpad i to za komunalni otpad koji je predao komunalnom društvu. Drugim riječima, naknada gospodarenja komunalnim otpadom može se obračunavati samo za komunalni otpad koji je građanin predao komunalnom društvu odnosno samo za obračunska razdoblja u kojima je građanin ovu uslugu i koristio.

Također, potrebno je napomenuti da komunalno društvo pri izradi obračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom ne može koristiti ne propisanu osnovu kao npr. kvadratni metar apartmana ili stana, količina utrošene vode, paušal i sl. i to od 01. siječnja .2010. godine.

Kako se radi o problematici koju regulira više propisa građanima stoji na raspolaganju nekoliko zakonima propisanih mogućnosti ovisno o situaciji:

-reklamacija povjerenstvu za zaštitu potrošača osnovanom pri komunalnom društvu sukladno odredbama o javnim uslugama koje se pružaju potrošačima prema Zakon o zaštiti potrošača,

-prigovor koji se izjavljuje komunalnom društvu i nadležnom tijelu (ministarstvu) sukladno odredbama o zaštiti od postupanja pružatelja javnih usluga iz Zakona o općem upravnom postupku,

-ukoliko građanin nije zadovoljan poduzetim mjerama nadležnog tijela, može pokrenuti upravni spor pri upravnom sudu.