Pametna kuna

Komentari 0

Pazite na nepravilnosti u trgovinama za vrijeme sniženja

Pazite na nepravilnosti u trgovinama za vrijeme sniženja

Iako postoji Zakon o potrošačima, često se događa da ga trgovci krše. Saznajte što kažu u Centru za edukaciju i informiranje potrošača i Državnom inspektoratu.

Iako većina ljudi u svaku novu godinu ulazi prazni(ji)h novčanika, trgovci ponekad koriste razne trikove i metode kako bi nas opet natjerali da kupujemo. Mnoge privuku uočljivi natpisi sa sniženjima koji potiču ljude na impulzivnu kupnju. U takvom zanosu često ne razmišljamo o tome treba li nam neki proizvod zaista ili nas je samo privukla (prividno) niska cijena. Tada ni ne primjećujemo nepravilnosti koje se često znaju pojaviti i koje krše Zakon o zaštiti potrošača. Postupanje trgovaca mora biti u skladu s propisima kako bi zaštitili prava potrošača.

Tanja Popović iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača upozorava na najčešće nepravilnosti. "Česti su slučajevi da nije prekrižena stara cijena kod robe na sniženju i istaknuta nova cijena što je direktno kršenje Zakona o zaštiti potrošača. Primjerice nekad Vam sniženje obračunavaju tek na blagajni. Nadalje, ako je postotak sniženja cijena objavljen u rasponu, najveći postotak sniženja na početku sniženja, odnosno rasprodaje, mora se odnositi na najmanje jednu petinu svih proizvoda na sniženju, odnosno rasprodaji. Sniženjem se smatra prodaja robe po sniženoj cijeni i prodaja proizvoda s greškom, ali se mora naglasiti da se radi o robi s greškom i fizički odvojiti od ostalih proizvoda."

Na što trebate pripaziti?

S obzirom na sve navedene nepravilnosti, Državni inspektorat upućuje potrošače da pripaze na sljedeće: 

1. Ako trgovac daje popust za pojedine proizvode, popust mora jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti na prodajnim mjestima tih proizvoda.

2. Ako trgovac daje popust samo za gotovinsko plaćanje, taj prodajni uvjet mora jasno istaknuti.

3. Proizvod koji se prodaje na sniženju mora biti jasno vidljivo i čitljivo označen cijenom prije i cijenom nakon sniženja. Ako je postotak sniženja cijena objavljen u rasponu (od – do), tada se najveći postotak sniženja (na početku sniženja, odnosno rasprodaje) mora odnositi na najmanje jednu petinu svih proizvoda na sniženju ili rasprodaji. 

4. Proizvod koji je na sniženju ili rasprodaji jer mu istječe rok uporabe mora dodatno imati jasno, vidljivo i čitljivo istaknut krajnji rok uporabe.

5. Kod kupnje proizvoda označenih oznakama „gratis“ ili npr. „kupiš dva - treći gratis“, usporedite cijene pojedinačnog originalnog pakiranja.

Kome se obratiti ako uočimo nepravilnosti?

Ukoliko pri kupnji proizvoda potrošač uoči moguće kršenje svojih potrošačkih prava, može se obratiti Državnom inspektoratu s prijavom protiv trgovca putem elektronskog obrasca za prijavu povrede propisa. Također, prijavu može podnijeti putem Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača – CISZP te pri udrugama za zaštitu potrošača postoje i savjetovališta za potrošače.

Iako mnogi nisu svjesni svojih potrošačkih prava, potrebna je edukacija i upozoravanje na nepravilnosti kako ne bi zbog propusta trgovaca potrošili više nego što smo mislili.