Pametna kuna

Komentari 1

Što kada vas iznenadi brojka na ispostavljenom računu?

Što kada vas iznenadi brojka na ispostavljenom računu?

Seviser vam popravi automobil bez da vam je prije ispostavio ponudu s uvidom u troškovnik. Što napraviti u takvim situacijama, pročitajte u nastavku.

Pitanje: Vlasnik autoservisa je prihvatio popraviti automobil koji je u vlasništvu moje supruge, a ja sam ga zamolio da ga popravi. Automobil je predan 24.04.2011., a prije 5 dana (10.12.2011), serviser me nazvao da je auto napravljen i tu počinje problem. S obzirom na to da automobil nije znao popraviti, ja sam mu predložio da ipak kupim novi motor koji bi on ugradio i naplatio uslugu ugradnje koja košta cca 2 000 kuna. Kupnja motora i kompjutora koštala me ukupno 9 000 kuna. Došao sam prije 5 dana po automobil i serviser je rekao da dijelovi koštaju 2 500 kuna, a njegove usluge 7 500 kuna. Molim Vas da mi pomognete što da učinim.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva 

Prema članku 7. Zakona o zaštiti potrošača propisano je da za usluge popravaka i održavanja proizvoda čija je vrijednost veća od 500,00 kuna trgovac mora ispostaviti potrošaču ponudu i radni nalog s opisom radova te upotrijebljenog materijala i dijelova za popravak. Radni nalog potpisuje trgovac i potrošač, a jedan primjerak radnog naloga mora se predati potrošaču.

Međutim ukoliko se, tijekom popravka pojavi potreba za dodatnim radovima i ugradnjom dodatnih dijelova (proširenje radnog naloga), trgovac mora za to dobiti prethodni pisani pristanak potrošača, osobno ili putem sredstava daljinske komunikacije, ako se proširenjem radnog naloga cijena povisuje za više od 10 posto. Propisana je i novčana kazna za prekršaj za trgovca ukoliko ne postupi u skladu s navedenim odredbama u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna za pravnu osobu odnosno za fizičku osobu novčana kazna od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

Slijedom navedenog, radi ostvarenja svojih prava potrebno je obratiti se trgovcu pisanim prigovorom, na koji je trgovac dužan odgovoriti u roku od 15 dana od primitka prigovora, nakon čega se možete obratiti Državnom inspektoratu, Petračićeva 4, 10000 Zagreb.

Udruga Potrošač

Udruga Potrošač savjetuje mogućnost obraćanja Sudu časti Hrvatske obrtničke komore (ukoliko je pružatelj usluge obrtnik) ili Hrvatske gospodarske komore (ukoliko je pružatelj usluge trgovačko društvo). Također, upućuje i na proces mirenja. Za više detalja, uvijek se moguće obratiti Udruzi Potrošač, koja stoji na raspolaganju građanima sa svim svojim upitima.