Potrošač

Komentari 11

Ako niste zadovoljni na uslugu imate se pravo žaliti Komori

Ako niste zadovoljni na uslugu imate se pravo žaliti Komori

Frizera koji je napravio lošu frizuru možete, ako je riječ o frizeru fizičkoj osobi - obrtniku, prijaviti Sudu časti Hrvatske obrtničke komore u roku od šest mjeseci

Pitanje: Bila sam kod frizera te me je ošišao asimetrično i ružno. Imam račun i zanima me mogu li ga i kome prijaviti?

Odgovor: Frizera koji je napravio lošu frizuru možete, ako je riječ o frizeru fizičkoj osobi - obrtniku, prijaviti Sudu časti Hrvatske obrtničke komore. - Prijava se može podnijeti u roku od šest mjeseci od saznanja za povredu i učinitelja, a najkasnije u roku od 12 mjeseci otkad se povreda dogodila. Prijava i svi prilozi, obavezno u dva primjerka, podnose se u pisanom obliku na adresu suda. Prijava uz opis povrede mora imati sve podatke o prijavitelju i prijavljenom te mora biti potpisana - objasnili su u Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Prevareni ste ili ne znate riješiti neki problem? Javite se na 0800 242424, ili e-mail: potrosac@24sata.hr