Na portal se također možeš prijaviti i
putem svog Facebook ili Google računa.
ili Prijava Prijavi se
Najnovije vijesti iz Hrvatske i Svijeta na 24sata

Pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj slagalici Crodux

Pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj slagalici Crodux

PRIREĐIVAČI NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj brzine "Crodux" raspisuje: 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb i KK Cedevita, OIB: 47379113894, Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb (dalje: priređivačii) koji imaju sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja brzine.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni kviz brzine, u kojem se traži igrač koji će u najkraćem vremenskom periodu točno posložiti slagalicu, raspisuje se u svrhu promocije elektronske publikacije www.24sata.hr koje je priređivač 24sata d.o.o. nakladnik i Crodux d.o.o. te marketinške aktivnosti 24sata d.o.o. te Croduxa. Nagradni natječaj traje od 03.12.2015. godine do 26.12.2015. godine na web adresi 24sata.hr

FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Fond nagrada sastoji se od:
1. Kartica za gorivo u vrijednosti 1.000 kn
2. Kartica za gorivo u vrijednosti 300 kn
3. Kartica za gorivo u vrijednosti 300 kn
4. Kartica za gorivo u vrijednosti 200 kn
5. Kartica za gorivo u vrijednosti 200 kn

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju brzine imaju sve punoljetne fizičke osobe iz Hrvatske i/ili inozemstva, osim zaposlenika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća), koji točno slože slagalicu i ispune kontakt obrazac sa svojim osobnim podacima (ime i prezime, adresa stanovanja, grad, adresa e-pošte, telefon) na 24sata.hr. Pravna osoba ne može biti sudionik nagradnog natječaja. Prijavom na nagradni natječaj prihvaćaju se Pravila natječaja.

PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj traje od 03.12.2015. godine do 26.12.2015. godine nakon čega slijedi pregled najboljih rezultata. 5 igrača koji ispravno slože slagalicu u najkraćem vremenskom roku osvajaju nagrade navedene u članku Fond nagrada. Dobitnici će biti objavljeni na web adresi 24sata.hr 28.12.2015 godine tijekom dana.

PREUZIMANJE NAGRADE
Dobitnici ovog natječaja biti će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona, e-maila ili preporučene pošte odmah po završetku natječaja. Ako dobitnik u roku 5 sati od kontaktiranja ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati. Nagrada nije prenosiva na treću osobu ili zamjenjiva za novac.

SUDIONICI U NAGRADNOM KVIZU
Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Svi sudionci nagradnog natječaja prihvatom ovih pravila ujedno prihvaćaju primanje newslettera 24sata d.o.o. i Croduxa. Sudionici u nagradnom natječaju – dobitnici - prihvaćaju obvezu objave imena za potrebe priređivača nagradnog natječaja.

POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom kvizu. Svi sudionici za koje se utvrdi da su sudjelovali u kvizu na prijevaran način, osobito korištenjem zlonamjernih programa, bit će isključeni iz baze igrača te će protiv njih biti pokrenuti odgovarajući postupak.

POREZI
Pobjednici kviza ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između sudionika  nagradnog kviza te Priređivača nadležan je sud u Zagrebu.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG KVIZA
Nagradni kviz brzine može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Priređivača bez posebnog obrazloženja.

24sata d.o.o. i Crodux

Message