Na portal se također možeš prijaviti i
putem svog Facebook ili Google računa.
ili Prijava Prijavi se

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Vic mjeseca“

0 komentara

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj „Vic mjeseca“ raspisuju: 24sata d.o.o. , OIB: 78093047651, Oreškovićeva 3D, 10 010 Zagreb (u daljnjem tekstu: Organizator) ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.


Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA


Nagradni natječaj, u kojem se traži najbolji vic raspisuje se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj traje cijele godine i svrha je promocija 24sata.


Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR:

Nagrada:

500 kn bon za kupnju u supermarketu.

4: PRAVO I PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU


prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske i/ili inozemstva, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća), koji u razdoblju od početka do kraja tekuceg mjeseca osvoje „vic dana“ nagradu.
 

Sudionik nagradnog natječaja jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci ispravni.


Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima. Prijavom na nagradni natječaj, sudionici nagradnog natječaja pristaju da svi njihovi podaci i materijali budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.


 


Članak 5: PREUZIMANJE NAGRADE


Dobitnici natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona, e-maila ili preporučene pošte. Ako dobitnik u roku od 30 dana ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu od strane pobjednika.

Organizatori se mogu odlučiti za drugog dobitnika, ako se prvi ne javi vrijeme, prema pravilima Natječaja.Članak 6: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU


Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja.

Prihvaćanjem ovih Pravila, svi sudionici nagradnog natječaja prihvaćaju da se svi podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na nagradni natječaj iskoriste u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2.

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, sudionik nagradnog natječaja koji je prijavio materijal se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti sudionika nagradnog natječaja prijavljenog materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka.

Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Sudionika nagradnog natječaja prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Sudionika.

Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...).
Sudionici se prijavom na natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organozatoru po bilo kakvoj osnovi.Članak 7: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE


Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.Članak 8: PUBLICITET


Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena i ostali podaci mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.Članak 10: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA


Imena dobitnika, odnosno autora pobjedničkih uradaka bit će objavljena u enigmatskom prilogu Bingo specijal.Članak 11: POREZI


Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.


Članak 12: U SLUČAJU SPORA


U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.


 

Članak 13: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA


Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.


 


24sata d.o.o.

Naši partneri pišu
Message