Sport

Komentari 85

Hajdukov minus u 2020. godini zaustavio se na 21,766.410 kuna

Hajdukov minus u 2020. godini zaustavio se na 21,766.410 kuna

"I pored ostvarenog gubitka u 2020. godini, financijski položaj Hajduka je povoljan, jer je na taj dan kratkotrajna imovina za 25,447.587 kuna veća od kratkoročnih obveza, što znači da je sposobna podmiriti obveze"

Sukladno propisima, a uoči predstojeće Skupštine dioničara zakazane za 17. travnja, Hajduk je objavio financijsko izvješće za 2020. godinu. Prema danas objavljenim podacima Hajduk je 2020. godinu okončao s minusom od 21,766.410 kuna, što je iznenađujuće dobar rezultat ako se uzme u obzir da je bivši predsjednik Marin Brbić objavio kako je gubitak za prvih šest mjeseci iznosio 20 milijuna kuna.

U izvješću, koje će prezentirati na Skupštini dioničara 17. travnja, stoji i kako je klub u protekloj godini osjetio značajan utjecaj covid-19 krize na poslovanje u odnosu na prethodne godine, a mi vam donosimo dio komentara uprave Hajduka na konsolidirane financijske rezultate za 2020. godinu:

"Početkom 2020. godine potvrđeno je postojanje novog korona virusa (COVID 19), zbog čega je dana 11. ožujka 2020. godine Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila globalnu pandemiju. Navedeni događaji uzrokovali su poremećaje u gospodarskoj aktivnosti širom svijeta, kao i u sferi sporta. Utjecaj pandemije u 2020. bio je značajno prisutan na području Republike Hrvatske gdje Društvo/Grupa djeluje.

Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske, na temelju čl. 22.a. Zakona o sustavu civilne zaštite, donio je Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, sa stupanjem na snagu 19. ožujka 2020. godine. Od dana donošenja odluke do dana zaključenja financijskih izvještaja nije došlo do ukidanja mjera ograničavanja društvenih okupljanja, što je imalo značajan utjecaj na poslovanje i funkcioniranje Društva.

Prihodi od ulaznica zbog zabrane okupljanja su značajno pali u usporedbi s prethodnim razdobljima te planiranim veličinama za 2020. godinu. Osim prihoda od ulaznica, u padu su i komercijalni prihodi kao rezultat tzv ”lockdowna" tj. zatvaranja trgovina, a osjetni je nedostatak nastao izostankom i tzv. matchday prihoda kao i drugih komercijalnih prihoda.

U prihodima od sponzorstva i oglašavanja došlo je do porasta s obzirom na prethodno potpisane dugoročne ugovore koji nisu direktno ovisili o trenutnoj situaciji, te je također ostvareno više prihoda od Uefinih nagrada i solidarnih uplata zahvaljujući Uefinom fondu solidarnosti, dok su prihodi ad prava emitiranja ostala na istoj razini.

Značajna razlika u odnosu na prethodnu godinu vidljiva je na ostalim poslovnim prihodima koji se u najvećem iznosu odnose na prihode od otpisa obveza i prihodovanje dugoročnih rezerviranja u iznosu 5,3 milijuna kuna, dok se preostali iznos odnosi na prihode zbog ranijeg raskida ugovora, prihode od naplaćenih vrijednosnih usklađenja potraživanja od kupaca i ostalih prihoda.

Poslovni rashodi bilježe pad u odnosu na prethodnu godinu, dijelom kao rezultat pada varijabilnih troškova tijekom “lockdowna”, a dijelom i kao rezultat kratkoročnih mjera poduzetih u sklopu kriznog upravljanja za vrijeme pandemije. Pad troškova vidljiv je na svim stavkama rashoda, osim na stavci troškova financiranja, što je cijena održavanja tekuće likvidnosti.

Poslovni rezultat (bez raspolaganja registracijama igrača) u 2020. godini je gubitak u iznosu od 57,222.787 kuna, što je u konačnici bolje za 37.221,11 kuna u odnosu na prethodnu 2019. godinu. U prethodnoj 2019. godini razlika prihoda i rashoda iz poslovanja pokrila se prihodima od raspolaganja registracijama igrača, što je u konačnici dalo za rezultat konsolidiranu dobit nakon poreza od 4,979.814 kuna.

Razlika prihoda i rashoda od raspolaganja registracijama igrača, tj. dobit od raspolaganja registracijama igrača u 2020. znatno je manja no prethodnih godina, tj. iznosi 32,687.372 kuna, što nije bilo dovoljno za pokriti gubitak iz poslovnog rezultata.

Međutim, i pored ostvarenog gubitka u 2020. godini, financijski položaj Grupe na dan 31.12.2020. godine je povoljan, jer je na taj dan kratkotrajna imovina Grupe za 25,447.587 kuna veća od kratkoročnih obveza, što znači da je sposobna podmiriti svoje tekuće obveze.

Obzirom na novonastalu situaciju, klub je suočen, kao većina nogometnog svijeta, s neizvjesnošću kako će izgledati poslovanje tijekom i nakon jenjavanja pandemije. Najveći rizik s kojim se klub suočava i dalje je utjecaj pandemije, posljedično opća recesija u domaćem gospodarstvu te opća nelikvidnost u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.

Najčitaniji članci