Tech

Komentari 18

Interaktivna karta otkriva gdje se najbrže 'surfa' u Hrvatskoj

Interaktivna karta otkriva gdje se najbrže 'surfa' u Hrvatskoj

Podaci na karti prikazuju se za tri brzine (2 do 30 Mbit/s, 30 Mbit/s do 100 Mbit/s te za brzine od 100 Mbit/s na više), koje je moguće ostvariti bez većih ulaganja

HAKOM je u ponedjeljak na svojim stranicama objavio interaktivnu kartu područja na kojima je dostupan širokopojasni pristup internetu. Podaci na karti prikazuju se za tri brzine (od 2 do 30 Mbit/s, od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s te za brzine od 100 Mbit/s na više), ali uz napomenu da se prikazuju brzine tako da ih je moguće ostvariti bez većih ulaganja, odnosno radova na elektroničkim komunikacijskim mrežama. 

Na karti prikazuju i informacije o postojanju infrastrukture jednog, ili više operatora na određenom području.

Iz HAKOM-a navode da će ovaj projekt jedinicama lokalne samouprave i ostalim zainteresiranim nositeljima investicija u širokopojasni pristup, koji namjeravaju prijaviti projekte za potpore iz fondova EU-a, olakšati dokazivanje opravdanosti sufinanciranja projektnih prijedloga.