Tech

Komentari 0

Hrvoje Puljiz: 'Ključan je cjeloviti pristup kod primjene tehnologije u obrazovanju'

Hrvoje Puljiz: 'Ključan je cjeloviti pristup kod primjene tehnologije u obrazovanju'

Cilj svih CARNET-ovih aktivnosti u projektu e-Škole je učenike osposobiti za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Iz tog razloga škole opremaju modernim računalnim mrežama, suvremenom opremom, e-uslugama i e-sadržajima

Uoči 7. izdanja koferencije Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska koja će se održati 5. travnja u Zagrebačkom inovacijskom centru, ravnatelj CARNET-a, Hrvoje Puljiz odgovara na pitanja o digitalizaciji obrazovnog sustava u Hrvatskoj.

24sata: CARNET je jedan od predvodnika digitalne transformacije obrazovnoga sustava. S kojim je sve projektima CARNET doprinio unaprjeđenju obrazovnih procesa?

CARNET već više od 30 godina radi na uvođenju i primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju. U tom periodu smo uspješno proveli veliki broj projekata, tako da ću se osvrnuti samo na aktualne projekte.

Naš najznačajniji i najveći projekt su e-Škole koje predstavljaju ulaganje od 1,6 milijardi kuna u osnovne i srednje škole financirane iz državnoga proračuna u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola. Projekt je u 85-postotnom iznosu financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, dok je 15 posto sredstava osigurano iz državnoga proračuna.

Ujedno, partner smo u projektu e-Upisi, koji upotpunjuje digitalnu preobrazbu obrazovnoga sustava omogućavanjem elektroničkog upisa u željenu odgojno-obrazovnu ustanovu, počevši od vrtića, pristup informacijama o statusu obrazovanja i praćenje polaznika kroz cjelokupni odgojno-obrazovni proces.

Kako bismo svoj djeci osigurali jednake prilike za obrazovanje, nedavno smo započeli projekt “Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju”, skraćenog naziva ATTEND. Projekt je usmjeren na povećanje kvalitete obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju, a obuhvaća opremanje centara za odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju te edukaciju djelatnika centara za korištenje pomoćne tehnologije.

24sata: Za pilot-projekt e-Škole CARNET je dobio nagradu RegioStars Europske komisije. Po čemu je projekt e-Škole jedinstven?

Cilj svih naših aktivnosti u projektu e-Škole je učenike osposobiti za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Da bismo ostvarili taj cilj, škole trebaju biti opremljene modernim računalnim mrežama, učionice i djelatnici škola suvremenom opremom te e-uslugama i e-sadržajima. Ključni segmenti su kontinuirana edukacija i podrška djelatnicima škola kako bi se tehnologija, e-usluge i e-sadržaji svrsishodno primjenjivali.

Dokazujući važnost cjelovitog pristupa primjeni tehnologije u obrazovanju Europska komisija je CARNET-u 2020. godine dodijelila nagradu RegioStars u kategoriji Inkluzivni rast – vještine i obrazovanje za digitalnu Europu. Nagradu RegioStars Europska komisija svake godine dodjeljuje projektima financiranima iz sredstava Europske unije kako bi promovirali izvrsnost i nove pristupe u području regionalnoga razvoja, a usredotočeni su na područja ključna za budućnost regionalne politike EU.

24sata: Kakav je odaziv obrazovnih djelatnika i općenito škola na program obrazovanja koje nudite u sklopu projekta e-Škole? Koji se do sad pokazao najkorisniji nastavnicima i profesorima i kakav je feedback nakon nastavnici počnu primjenjivati novostečena znanja u svom radu s učenicima?

Interes za edukaciju je iznimno visok i vrlo smo zadovoljni odazivom djelatnika škola. U okviru programa obrazovanja do sada je u gotovo 700 škola krenula provedba radionica namijenjenih učiteljima i nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima. Održano je više od 1200 radionica kojima je prisustvovalo preko 23 000 odgojno-obrazovnih djelatnika. Uz to, online edukacije je pohađalo oko 4000 djelatnika škola. Brojke će i dalje rasti jer sadržaje edukacija još uvijek razvijamo te će u sklopu projekta e-Škole biti dostupno oko 60 različitih tema radionica uživo, virtualnih radionica, webinara i e-tečajeva.

Polaznici radionica ističu korist i primjenjivost stečenih znanja u nastavi i svakodnevnom radu. Smatraju kako je izuzetno važno biti ukorak s alatima koji učenicima olakšavaju savladavanje nastavnog gradiva te su zadovoljni vježbama i upoznavanjem alata.

24sata: Možete li nam dati primjere usluga i sadržaja koje će biti na raspolaganju ravnateljima i nastavnicima, a koje će unaprijediti nastavne i poslovne procese u školama? Hoće li neke usluge biti dostupne učenicima i roditeljima?

U projektu e-Škole izrađujemo niz usluga i sadržaja pa ću izdvojiti samo nekoliko.

Usluga CARNET data obuhvatit će analitiku učenja i rudarenje obrazovnih podataka, a zamišljena je kao centralna aplikacija obrazovnoga sustava. Analizom podataka iz obrazovnoga sustava, CARNET data učenicima i nastavnicima omogućit će kvalitetno praćenje njihova rada, ravnateljima uvid u rad nastavnika, a depersonalizirani podaci iz sustava omogućit će izradu detaljnih izvještaja koji će služiti kao podloga za izradu strategija za unapređenje školstva u cjelini.

CARNET sigma je usluga namijenjena školama i predstavlja centralizirani, jedinstveni i standardizirani sustav za informatizaciju poslovanja i praćenja poslovnih procesa u školama. Omogućuje učinkovito i transparentno upravljanje školom jer svaka škola može birati module sustava koje želi koristiti, poput urudžbenog zapisnika, putnih naloga, blagajne, evidencije radnog vremena i obračuna plaća, a do sada ju je uvelo više od 150 škola.

Učenicima i nastavnicima na raspolaganju su brojni digitalni obrazovni sadržaji za predmete od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole te za međupredmetne teme. Učiteljima i nastavnicima dostupni su i scenariji poučavanja koji pružaju inovativne i maštovite ideje za svrhovitu primjenu digitalnih alata i sadržaja te suvremenih pedagoških pristupa u nastavi.

24sata: Vaša najpoznatija usluga je e-Dnevnik. Možemo li i tu očekivati kakve novosti?

Uslugu e-Dnevnik stalno razvijamo u skladu s potrebama i prijedlozima korisnika te prema zahtjevima našega nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Prošle godine smo predstavili e-Dnevnik mobilnu aplikaciju za učenike i roditelje, koja korisnicima omogućava da na svojim mobilnim uređajima pregledavaju ocjene, bilješke i ostale podatke koje su nastavnici upisali u e-Dnevnik. Aplikacija daje uvid u upisane izostanke, vladanje, pedagoške mjere, bilješke razrednika, raspored sati i raspored ispita tijekom školske godine. Mobilnu aplikaciju danas koristi više od 50 000 učenika i njihovih roditelja.

Trenutno radimo na razvoju e-Dnevnika za nastavnike na Symfony platformi, a u sklopu toga bit će razvijen i značajan broj novih funkcionalnosti na novom okruženju.

Za aplikaciju e-Dnevnik za učenike i roditelje u planu je razvoj funkcionalnosti koje će korisnicima omogućiti primanje većeg broja obavijesti o novostima, poput novih pisanih zadaća, izmjena rasporeda i slično. Nova funkcionalnost koja će omogućiti generiranje potvrda o školovanju bit dostupna u svibnju u aplikaciji za učenike i roditelje.

24sata: Gdje biste Hrvatsku smjestili u odnosu na druge zemlje EU prema stupnju digitalizacije obrazovnog sustava?

Prema Indeksu gospodarske i društvene digitalizacije koji Europska komisija objavljuje svake godine, Hrvatska se 2021. godine nalazila na 19. mjestu, što je napredak u odnosu na godinu ranije. Rezultat Hrvatske poboljšao se zahvaljujući boljim rezultatima u kategorijama poput digitalnih vještina na razini višoj od osnovne, u kojoj je Hrvatska iznad prosjeka EU-a.

Značajan doprinos tome dao je naš projekt e-Škole, budući da je velik broj nastavnika kroz projekt dobio računalnu opremu te stekao digitalne kompetencije koje su im omogućile uspješan prelazak na nastavu na daljinu. U samo tri tjedna CARNET je u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja pripremio cijeli obrazovni sustav za prelazak na nastavu na daljinu, koji je bio jedan od najuspješnijih među svim EU članicama.

Također, treba spomenuti kako je, prema posljednjem izvješću Eurostata, Hrvatska prva u Europskoj uniji po osnovnim ili iznadprosječnim digitalnim vještinama mladih od 16 do 24 godine starosti, s udjelom u toj dobnoj skupini od čak 97 posto.

24sata: Koji je cilj koji želite dostići do kraja 2023. godine?

Budući da je cilj druge faze projekta e-Škole povećati razinu digitalne zrelosti škola, radimo na tome da do kraja 2023. godine sve osnovne i srednje škole financirane iz državnoga proračuna podignu razinu svoje digitalne zrelosti za najmanje jedan stupanj te iskoriste prednosti informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi u upravljanju školom.

Naš je cilj omogućiti nastavnicima da nakon pohađanja za njih organiziranih edukacija, korištenjem tehnologije unaprijede nastavu, razvijaju vlastite digitalne sadržaje i pružaju podršku samostalnom učenju i razvijanju kritičkih vještina kod učenika. Učenici tako aktivno sudjeluju u nastavi s povećanom motivacijom za učenje i nastavak školovanja te postaju konkurentniji na tržištu rada.

Pridružite nam se 5. travnja u ZICER-u Zagrebačkog velesajma od 9 sati i na našim digitalnim platformama. Prijavite se na www.boljeobrazovanje.hr.

Partneri projekta su Europska komisija, Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET, FINA, Erste, KONČAR, Stega tisak i Leapwise, a projekt podržavaju ZICER, FOI i FER.