Tech

Komentari 19

Česti pobačaji s curicama vode skoroj ženskoj poligamiji

Česti pobačaji s curicama vode skoroj ženskoj poligamiji

Trenutno je premalo žena i previše muškaraca, zbog čega će jači spol u skorijoj budućnosti biti vrlo isfrustriran, a to bi moglo voditi i brakovima s više muževa

Sigurnost svijeta u skoroj budućnosti uzdrmat će muškarci jer na svijetu neće biti dovoljno žena, tvrdi francuski demograf Christoph Guilmoto. To će biti povod za izražavanje frustracija, a s ovim se demografom slažu mnogi znanstvenici. Prema trenutnim podacima, broj djece se smanjio sa 6 na 2,5 djeteta, a ta su djeca sve češće muška. Prirodno je pravilo za ravnomjeran opstanak vrste da se na svakih 100 žena rodi 105 muškaraca, ali međunarodni podaci pokazuju da danas dolazi od 110 do 120 muškaraca na 100 žena, ovisno o regiji.

Guilmoto taj fenomen za kojeg očekuje da će se u potpunosti razviti u narednih 50 godina naziva alarmantnom "maskulinizacijom stanovništva", Posebno je izražen u dijelovima mnogoljudne Azije, poput Kine i Indije, jer tamo roditelji često prekidaju trudnoću ukoliko žena nosi curicu, ali se širi i u ostatku svijeta po regijama južnog Kavkaza, Azerbejdžana, Gruzije i Armenije pa sve do Albanije i Kosova.

Brojni demografi vjeruju da će nedostatak žena i borba muškaraca za njih imati na svijet jednaki učinak kao globalno zatopljenje. 

Tradicija nasuprot modernom

Politologinje Valerie Hudson i Andrea den Boer, autorice djela "Više muškaraca, manje mira", predviđaju da će se u budućnosti žene udavati za više muškaraca, a najagresivniji će biti azijski muškarci, jer će biti u najvećem deficitu žena.

Na neki način će žene postati najvažnije, što je kontradiktorno sadašnjem mišljenju koje je dovelo do problema, a to je da je rođenje sina poželjnije nego rođenje kćeri. Tako će se roditelji ubuduće moliti da im se rodi kćer.