Tech

Komentari 1

Svi žele najbolje obrazovanje, a nitko ne mari za učitelje koji to obrazovanje trebaju dati djeci

Svi žele najbolje obrazovanje, a nitko ne mari za učitelje  koji to obrazovanje trebaju dati djeci

Više od 88 posto nastavnika i učitelja u Hrvatskoj smatra da im je društveni status izrazito nepovoljan, a gotovo svaki od njih smatra kako političari ne cijene njihove stavove. I nisu u krivu

Nastavničke smjerove za matematiku i fiziku na zagrebačkom Prirodoslovno-matematičkom fakultetu ove je godine upisalo jedva troje-četvero studenata. Iz srednjih škola, posebno strukovnih, dolaze sve češći apeli da nema dovoljno nastavnika za predmete STEM područja, strukovne, sve češće i iz prirodnih znanosti.