Tech

Komentari 0

Trebate energetsku obnovu zgrade, a ne znate kako početi?

Trebate energetsku obnovu zgrade, a ne znate kako početi?

Cjelovita energetska obnova zgrade smanjuje potrošnju energije i do 80%. Ujedno, povećava se udobnost boravka i tržišna vrijednost nekretnine. Pripremite projektnu dokumentaciju u 5 jednostavnih koraka!

Pisali smo već o energetskom certifikatu kao prvom koraku energetske obnove. Energetska obnova zgrada predstavlja najveći potencijal za uštedu energije i priliku za osuvremenjivanje zgrada ili kuća. Uložena investicija se vraća uštedom u energiji i smanjenjem troškova za režije.

Energetskom obnovom se stvara toplinska zaštita vanjske ovojnice zgrade - fasade, krova, prozora. Može se povećati i učinkovitost ugrađenih sustava za grijanje, hlađenje, toplu vodu i rasvjetu. A raste i tržišna vrijednost nekretnine. Cjelovita energetska obnova zgrade smanjuje troškove utrošene energije i do 80%.

Za energetsku obnovu zgrade potrebno je izraditi glavni projekt, jer se brzinskim rješenjima napamet ne može baš puno postići - vjerojatnije je da se ulaganje neće isplatiti koliko bi moglo. Glavni projekt obuhvaća arhitektonski projekt, a po potrebi strojarski i elektrotehnički projekt, ako su predviđeni radovi i na ugrađenim sustavima u zgradi.

Uz analizu postojećeg stanja i nacrte novog stanja, izrađuju se karakteristični detalji toplinskih mostova, sheme stolarije i bravarije, i procjena troškova radova. Važan dio glavnog arhitektonskog projekta je i projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite. Njime se uspoređuje sadašnje i buduće stanje energetskog svojstva zgrade te izračunavaju i dokazuju energetske i ekološke uštede.

Za izradu projektne dokumentacije važno je uzeti u obzir sljedeće:

1. Odabir kvalitetnog projektanta specijaliziranog u provođenju energetske obnove. Iskusan projektant posebnu pažnju posvećuju detaljima izvedbe, npr. rješavanju toplinskih mostova. Na tim mjestima može, zbog kondenzacije na grijanoj strani, doći do stvaranja gljivica i plijesni, što predstavlja ne samo estetski problem već i zdravstveni rizik. U konačnici, zbog oštećenja i degradacije materijala postoji i opasnost od narušavanja stabilnosti zgrade.

2. Ukoliko to niste ranije učinili, prije izrade projektne dokumentacije potrebno je napraviti kvalitetan i detaljan energetski pregled i izraditi energetski certifikat. Oni služe kao uvid u postojeće stanje i iz njih se razrađuju mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti.

3. U pokretanju projekata energetske obnove važan je integralni pristup povećanju energetske učinkovitosti, kao i odabir energetskog koncepta koji rezultira najvećim uštedama uz prihvatljivo vrijeme povrata ulaganja. Dobar projektant će na taj način i pristupati projektu.

4. Kvalitetno izrađena projektna dokumentacija omogućava i kvalitetno izvođenje radova. Stručni nadzor od strane odabranog projektanta pomaže izvođaču radova da projekt izvede točno onako kako je projektirano, čime se mogućnost dodatnih troškova u obliku građevinskih šteta značajno smanjuje.

Važne savjete u projektima energetske obnove pratite na Green Livingu.