Tech

Komentari 33

Usmeno ispitivanje može biti samo jednom do kraja godine

Usmeno ispitivanje može biti samo jednom do kraja godine

Ocjene nisu prioritet. Sad nam je važna dobrobit učenika, a nastavnici im trebaju osigurati da budu što aktivniji i kreativniji. Trebaju vrednovati, a ne ocjenjivati učenike. Zaključna ocjena donijet će se na osnovi svih ocjena

Cilj nam je bio smanjiti pritisak zbog ocjenjivanja, te staviti naglasak na poticanje kreativnosti i aktivnosti. Usmeno i pismeno ispitivanje sada treba staviti po strani. Mi razumijemo da je ovo izazovno vrijeme, pa želimo staviti naglasak na boljem usvajanju gradiva, davanju samostalnosti učeniku i razvijanju kompetencija za daljnji život kazala je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak predstavljajući Preporuke za vrednovanje i ocjenjivanje učenika u školi na daljinu. Ove Preporuke počinju se primjenjivati nakon Uskrsa.

POGLEDAJTE VIDEO: 

OVDJE POGLEDAJTE PREPORUKE MINISTARSTVA

Zaključna ocjena donosit će se na temelju svih ocjena u ovoj nastavnoj godini.

U nastavi na daljinu, mnogo je važnije vrednovanje aktivnosti učenika. 

Za učenike razredne nastave, dakle od prvog do četvrtog razreda osnovne, neće biti nikakvog testiranja, ni usmenog, ni pismenog. 
Usmeno ispitivanje mora biti izuzetak, te se preporučuje da se provodi konferencijskim video-pozivom i to samo za predmete u višim razredima osnovne škole koji imaju satnicu 4 sata tjedno.

Za predmete sa satnicom od tri sata tjedno usmeni ispit treba provesti samo za odlične učenike ili one koji nemaju dovoljno ocjena. 

Usmeno ispitivanje treba provesti samo jednom do kraja godine.

Svakako će se moći ispravljati i zaostale negativne ocjene.

Zadaci neće biti na zaokruživanje

Pismeni testovi vjerojatno će se provoditi za STEM i prirodne predmete, matematiku, fiziku, kemiju, no to nije nužno, te će se provoditi samo ako postoje tehnički uvjeti za provedbu testova.

Važno je unaprijed reći učeniku koji su kriteriji za ocjenjivanje. Treba ići na to da učenik nešto sam napravi. Budući da se ne može kontrolirati što se prepisuje, važno je zadati zadatke koje će sami raditi, pojasnila je Divjak. 

Ono na što će učitelji i nastavnici morati staviti naglasak je cjelokupna dobrobit učenika, naglasila je Divjak. Dakle, raditi s učenicima tako da im se kroz zadatke, projekte i slične oblike samostalnijeg rada omogući da su što aktivniji.

- Ne možemo znati hoćemo li biti u ovoj školi još dva tjedna ili dva mjeseca, pa je  prevladalo mišljenje da učenici moraju biti aktivni, u središtu procesa učenja, da moramo imati svijest da moramo stavi u ti naglasak na ono što je bitno i da dobiju ono što im je najvažnije za budući život. No moramo razmišljati o cjelokupnoj dobrobiti učenika i da nije ocjenjivanje naučenog u prvom planu - ponovila je ministrica više puta.

Strukovnjaci će praksu raditi iduće godine

Kod pismenih ispita treba učenicima zadavati kompleksnije zadatke koji se neće svoditi na računanje i zaokruživanje, već će zahtijevati da se učenik potrudi oko rješavanja.

Tako će se moći vrednovati njegova aktivnost, te će se davati ocjena upravo iz aktivnosti i prema složenosti rada.

- Principi za donošenje ovih preporuka su usvajanje ishoda učenja putem bitnih sadržaja, naglasak na dobrobiti učenika i poticanje na učenje, a ne ocjenjivanju naučenog. Povratna informacija treba uključiti i kako će učenik poboljšati svoje učenje - istaknula je ministrica

Što se tiče strukovnih škola, kako je istaknula, zbog nemogućnosti da se odrađuje praktična nastava dio gradiva će se preraspodijeliti za iduće godine, nastavnici stručnih predmeta moraju osmisliti kako raditi na vještinama koje se mogu vježbati i u ovim uvjetima. Agencija za strukovno obrazovanje radi s poslodavcima kako bi se osigurali kakvi-takvi uvjeti za učenike strukovnih škola.