Lifestyle

Komentari 12
SAČUVAJTE ZASAĐENO

Reagirajte na vrijeme: Kako zaštititi biljke od oluja, mraza i tuče u prevrtljivom proljeću?

Proljetne oluje s jakim kišama i tučom koje se često javljaju upravo u svibnju mogu nanijeti veliku štetu vašem vrtu. Pratite prognozu, pokrijte biljke kojima je to potrebno i dohranjujte kasnije

Kišni, blatni i nepredvidljivi svibanjski dani neugodni su i ljudima i biljkama. Iako se katkad smatra da nakon kiše sve raste bolje, to je samo djelomična istina - previše vlage u tlu može biti jednako štetno kao i dugotrajna suša. Naime, biljkama za zdrav rast nije potrebna samo voda nego i kisik, pa ako im se korijenje nalazi u loše dreniranom tlu (u kojem se nakon kiše dugo zadržava tekućina) može uvenuti.