Native sadržaj

Komentari 44

Odlučili ste raskinuti ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju? Razmislite dvaput

Odlučili ste raskinuti ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju? Razmislite dvaput

Ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju se, ovisno o ugovorenim uvjetima osiguranja, može automatski produljiti nakon isteka, pa bi bilo dobro da obratite pažnju na predugovorne informacije i uvjete osiguranja jer vas osiguravajuće kuće nisu zakonski dužne obavijestiti o tome pisanim putem

Lijekovi i zdravstvene usluge zaista mogu biti velik trošak, osobito onda kad su samo djelomično ili uopće nisu pokriveni obveznim zdravstvenim osiguranjem. Budući da troškovi zdravstvenih usluga u Hrvatskoj konstantno rastu, ugovaranje dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja postalo je naprosto nužno. 

Međutim, prije ugovaranja takvog osiguranja dobro je temeljito se informirati kako biste odabrali ono koje će vam najviše odgovarati. Naime, ako se ne informirate prije potpisivanja ugovora o dopunskom ili dodatnom zdravstvenom osiguranju, može doći do nesporazuma ako ga odlučite raskinuti. Dokaz tomu stvarni je slučaj osobe koja je bila nezadovoljna uvjetima koje osiguravajuće kuće daju za dopunsko zdravstveno osiguranje te se zbog toga obratila HANFA-i (Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga). 

Unaprijed definiran rok za raskid ugovora

Većina osiguravajućih kuća korisnicima daje mogućnost raskida ugovora isključivo ako zahtjev za raskid pošalju unaprijed definirani broj dana ili mjeseci prije isteka ugovorene godine. Pojedine kuće uvjetuju rok od tri mjeseca ranije, a neke 30 dana, zapravo sve ovisi o kojoj osiguravajućoj kući je riječ. Spomenuta osoba koja se obratila HANFA-i smatra da je takva praksa nepovoljna za mnogo korisnika koji raskid ugovora često ne mogu planirati toliko unaprijed, a osim toga, nije jasno zašto bi osiguravajućim kućama bilo teško raskinuti ugovor izvan tog vremenskog roka. 

Ovaj problem pokazuje da pitanje raskida ugovora može biti uzrok prijepora između osiguranika i društava za osiguranje. Zato HANFA svojim edukativnim materijalima nastoji educirati korisnike osiguranja o njihovim pravima te preporučuje da se prije potpisivanja ugovora o osiguranju obavezno informirate o načinima i mogućnostima raskida ugovora, odnosno o svim svojim pravima i obvezama koje proizlaze iz ugovora.

Ugovor se automatski produljuje

Kako piše portal Novac za sutra, ako u ugovoru nije naveden točan datum završetka odnosno raskida ugovora, a što je često slučaj u ugovorima o dopunskom zdravstvenom osiguranju, morate najmanje tri mjeseca ranije poslati pisanu obavijest osiguravajućem društvu o namjeri raskida ugovora. 

Međutim, pri potpisivanju ugovora pripazite na koliko dugo ga ugovarate jer, ako ga ugovorite na rok dulji od pet godina, tada se ugovor može raskinuti pisanim putem nakon proteka tog roka, ali uz otkazni rok koji tada iznosi šest mjeseci

Imajte na umu da osiguravajuće kuće nisu zakonski dužne pisanim putem obavijestiti vas o automatskom produljenju ugovora, što znači da, ako ga primjerice, dva tjedna prije isteka odlučite raskinuti, to najvjerojatnije nećete moći učiniti. Ako vas osiguravajuće društvo obavijesti o isteku ugovora na vrijeme tako da stignete podnijeti pisani zahtjev za raskid ako to želite, riječ je samo o dobroj poslovnoj praksi, a ne o zakonskoj obavezi. 

Pripazite i na ovo

Prava i obveze iz ugovora o dopunskom osiguranju počinju vrijediti tek 15 dana nakon potpisivanja ugovora, što znači da, ako u međuvremenu budete trebali određene lijekove ili medicinske usluge, njih ćete morati platiti u iznosu koji dopunsko osiguranje inače pokriva. Iznimka su trudnice, kojima HZZO u cijelosti pokriva zdravstvene usluge, ali isključivo za stanja i poremećaje vezane za trudnoću. 

Osim toga, dobro je znati da osigurane osobe mogu ostvariti pravo na plaćanje premije dopunskog osiguranja na teret državnog proračuna ako njihov ukupan prihod u prethodnoj godini, po članu obitelji, mjesečno ne prelazi iznos od 1563,23 kune, odnosno 2000 kn za osiguranika koji živi sam. Što sve ulazi u prihod i tko još ostvaruje pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna pročitajte ovdje