Obavijesti

News

Komentari 26

'Čak 14 posto učenika predalo je prazan ili nepotpun esej, ali neki i dalje mogu upisati faks'

'Čak 14 posto učenika predalo je prazan ili nepotpun esej, ali neki i dalje mogu upisati faks'

Odlukom prošle godine ukinut je prag prolaska eseja na državnoj maturi iz hrvatskog jezika. To je omogućilo čak 1337 učenika da bez obzira na prazan esej, polože taj ispit

Mislim da je to u određenoj mjeri lakomislenost maturanata koji često ne vole pisanje eseja. Pravila im trenutačno dopuštaju da polože državnu maturu unatoč praznom eseju, ali mislim da bi ponovnim vraćanjem praga kao nužnog za prolazak ispita hrvatskog jezika smanjilo broj takvih učenika  - rekao je Vinko Filipović v.d. ravnatelja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ove godine čak 3825 učenika, odnosno njih 14 posto, predalo je prazan ili nepotpun esej iz hrvatskog jezika na A i B razini, dok ih je bez obzira na to, čak 1337 položilo taj ispit. 

Odluka da za prolazak mature iz hrvatskog jezika neće biti praga na eseju donesena je prošle godine, a izgledno je da će ostati i sljedeće.

Najviše prijava za ekonomiju, farmacija i medicina u Zagrebu upisale su najbolje maturante
Najviše prijava za ekonomiju, farmacija i medicina u Zagrebu upisale su najbolje maturante

- Već sada smo duboko u pripremama mature za sljedeću školsku godinu te promjena neće biti. Ako ih bude, bit će ih tek za školsku godinu 2022./23. - kaže Filipović i dodaje da mu se ne sviđa ideja da neki učenici koji nisu napisali esej mogu upisati fakultete s prolaznom ocjenom iz hrvatskog jezika.

Bez obzira na to, rezultati ovogodišnje mature bolji su od prošle godine. 

Naime, ljetnom roku mature je pristupilo 29 532 učenika od čega ih je palo 5064 ili 19,6 posto, što je za 1023 učenika manje nego prošle godine kada je maturu palo 22,8 posto učenika.

Broj negativnih ocjena iz matematike i hrvatskog manji je za 0,5 posto od prošle godine, te za 4,7 posto nego 2019. godine. 

Najmanja postotna riješenost bila je iz sociologije, dok je najveća očekivano bila iz engleskog jezika. 

Najviše učenika, njih 67 posto pristupilo je maturi iz hrvatskog jezika na višoj razini iza čega je slijedi matematika na višoj razini sa 65 posto pristupnika i engleski na višoj razini sa 64 posto.

Iz izbornih predmeta, najviše pristupnika bilo je iz fizike, njih 6793, zatim biologije 4858 te politike i gospodarstva sa 4445 učenika.

Najčešća ocjena iz hrvatskog na osnovnoj razini bila je 2, a iz više razine 3. Najčešća ocjena iz matematike osnovne i više razine je 3, dok je na engleskom osnovna razina bila 3 te viša razine 4. 

Maturanti su lošije napisali hrvatski, a bolje matematiku, 14.144 jedinica na maturi
Maturanti su lošije napisali hrvatski, a bolje matematiku, 14.144 jedinica na maturi

Najčešće ocjene fizike, biologije te politike i gospodarstva su također 2, dok je od izbornih predmeta najviše učenika dobilo jedinicu iz psihologije. 

Stopostotnu riješenost iz engleskog jezika na osnovnoj razini imalo je čak 36 učenika, što je ujedno i najviše ove godine. Slijedi ju matematika na osnovnoj razini s 26 te matematika na višoj razini s 23 učenika. 

Ukupno 52 učenika su u ljetnom roku negativno ocijenjena na državnoj maturi zbog prepisivanja ili zbog toga što su kršili pravilo o anonimnosti.

- Ukoliko budu željeli, moći će izaći na jesenski rok mature - rekao je Filipović.

Poražavajuće: Umjesto eseja iz hrvatskog 14 posto maturanata predalo gotovo prazan papir
Poražavajuće: Umjesto eseja iz hrvatskog 14 posto maturanata predalo gotovo prazan papir

Čak 19 učenika maturu nije pisalo u ljetnom roku jer su bili covid pozitivni no oni će maturi pristupiti na jesen prema istim uvjetima.

Ako za fakultete koje su htjeli upisati zadovolje prag, fakulteti će u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja povećati kvote za te učenike. 

Zaključno, rezultati se ne razlikuju previše od preliminarnih ove godine, no došlo je čak 3984 prigovora, od čega je prihvaćeno njih 1157, nešto manje no prošle godine.