News

Komentari 0

EK predložio direktivu: Olakšati će borbu protiv SLAPP tužbi

EK predložio direktivu: Olakšati će borbu protiv SLAPP tužbi

Europska komisija je u srijedu predložila direktivu koja će sudovima i žrtvama pomoći u borbi protiv očito neutemeljenih i zlonamjernih tužbi, poznatih po akronimu SLAPP

“Bogatstvo i moć u demokraciji ne može nikome dati prednost pred istinom. S ovim mjerama pomažemo zaštitu onih koji riskiraju i govore kada je u pitanju javni interes - kada primjerice izvještavaju o pranju novca i korupciji, okolišnim i klimatskim pitanjima i drugim temama koja su nam svima važne”, izjavila je potpredsjednica Komisije za vrijednosti i transparentnost Vera Jourova.

SLAPP je akronim od “strategic lawsuit against public participation” (strateške tužbe protiv sudjelovanja javnosti). Riječ je o tužbama čiji je cilj ušutkati medije i nevladine organizacije, koje ukazuju na nepravilnosti štetne po javni interes.

Predložena direktiva trebala bi osigurati sudovima i žrtvama takvih tužbi odgovarajuće alate za borbu protiv očito neutemeljenih tužbi. Odredbe direktive primjenjivat će se u građanskim predmetima koje imaju prekogranične implikacije.

Te odredbe trebale bi pomoći novinarima i organizacijama za obranu temeljnih i drugih prava, poput ženskih i LGBTIQ prava, klimatskih i okolišnih prava, prava na rad i vjerske slobode.

Prema prijedlogu direktive, sudovi će moći donositi odluke u ranoj fazi u slučajevima očito neutemeljenih tužbi. U takvim slučajevima, podnositelj tužbe morat će dokazivati da tužba nije neutemeljena, a ne tužena osoba ili organizacija.

Sve troškove postupka, uključujući i troškove za obranu tužene strane snosit će podnositelj tužbe u slučaju kada se radi o zlonamjernoj tužbi. Žrtve SLAPP tužbi imat će pravo na punu nadoknadu materijalne i nematerijalne štete.

Sudovi će moći izricati preventivne kazne kako bi se spriječili oni koji podnose neutemeljene tužbe.

Prema prijedlogu direktive, države članice EU-a ne bi trebale priznavati presude iz zemalja nečlanica protiv osoba koje imaju prebivalište u EU-u u slučajevima kada su te presude očito neutemeljene. Žrtve takvih presuda moći će tražiti nadoknadu troškova u državi članici EU-a u kojoj živi.

Komisija je također uputila preporuku državama članicama da u svojim pravosudnim sustavima osiguraju jednaka prava kao i na razini EU-a za SLAPP tužbe koje nemaju prekogranični karakter.

Države članice trebale bi osigurati da odredbe o kleveti, na temelju kojih se najčešće podnose SLAPP tužbe, ne utječu na slobodu izražavanja i na postojanje otvorenog, slobodnog i pluralnog medijskog okruženja.

O konačnom tekstu direktive trebaju se dogovoriti Vijeće, koje predstavlja države članice i Europski parlament.